Kuvvetli ve Zayıf
Tabip Dr. Mevlüt Katırcı
 

Hayat gerçekten büyük bir mücadeledir. İnsan doğduğu andan ölünceye kadar türlü sebep ve gayeler uğruna hep bu çetin mücadelenin içinde kalır. Kendini onun dışında tutmasına esasen imkân yoktur. İstese de istemese de zaruretler sürükleyip ona bu mücadeleyi zorla kabul ettirir.

Mesut bir insan saadetine göz dikenlerle, zengin parasına göz koyanlarla, fakir açlıkla, hasta ölümle, öğrenci sınavlarıyla cebelleşmek, onu yenmek zorundadır. Bunların hiç biri en ümitsiz duruma düşenler dâhil, mücadeleyi yarıda kesip karşılarındaki rakip veya düşmanlarına teslim oluvermeyi akıllarından bile geçirmezler. Zengin servetine göz dikeni kanuna teslim etmek için uğraşır, fakir karnını doyurmak için en hor ve zor işlere razı olur.

Bu mücadeleleri yürütebilmek için insanlar çeşitli silahlara sahiptirler. Tabiat en küçüğünden en yaşlısına kadar herkesi kendisini koruyabilmek için çeşitli kabiliyetlerle teçhiz etmiştir. Bu suretle herkes sahip olduğu yeteneğini kullanır. Kuvvetli olanlar iradeleri, kararlı oluşları, hiçbir suretle müsamaha kabul etmemeleri başkalarına karşı kuvvetlerine dayanıp mütehakkim davranmalarıyla karşılarındaki rakip veya düşmanlarını yenip başarıya, zafere ulaşmaya çalışırlar. Zayıf bir hasım için bunlar muhakkak kuvvetli birer silahtır. Fakat öte yandan yaratıcı zayıf olanı da savunmasız bırakmamıştır, ona da silah olarak kurnazlık vermiştir. Hatta o çok defalar kendisini yalan söylemeye kadar götüren çetin ve dolambaçlı yollara sapmakta bile tereddüt göstermez. Böyle bir savunmanın makbul ve muteber olacağı söylenemez. Kurnazlık zekânın soysuzlaşmış şeklidir. Diğer taraftan her kuvvetlinin doğru ve namuslu, her zayıfında kurnaz ve dürüst olduğunu iddia etmek çok yanlıştır. Dürüst olmayan kuvvetliler olduğu gibi çok dürüst olan zayıf insanlar da azımsanmayacak kadar çoktur.

Değinmek istediğim kuvvetlerinin yetmediği yerde emellerine erişebilme gayesiyle kurnazlığı bir silah olarak kullanan her vesileyle ondan faydalanma çareleri arayan zayıflardan bahsetmektir. Kurnazlık ekseriya kadınların, zayıf yada zayıf yapıdaki hanımların kullandıkları, sıklıkla baş vurdukları bir silahtır. Kadınlarla arası iyi olmayan, onlara karşı düşmanca davranan birisi kadınların erkeklerden daha çok yalana başvurduğunu ve erkeklerden daha kurnaz olduklarını iddia etmiştir. Gerçekten kadınların erkeklere nazaran çok daha çabuk, sıklıkla gözyaşı dökmeleri zayıflıklarının ve kurnazlıklarının bir belirtisidir. Öte taraftan kadınlara karşı aşırı derecede dostça davranan başka biri buna hemen cevap vermekte ve kadınların beylere nazaran sıklıkla yalan söylemelerini, kurnazca hareket etmelerini yaratılış itibariyle erkeklerden daha zayıf olmalarından ileri geldiğini söylemektedir.

 
 

 

 
 

Tabip Dr. Mevlüt Katırcı
hursidnasiri@gmail.com
Başakşehir
http://sufizmveinsan.com