ŞAKRALAR
 
 
 
 

Sanskritçe de ‘’şakra’’ kelimesi tekerlek anlamına gelmektedir.

.

 İnsan bedeninde hızla dönen tekerleklere benzeyen enerji merkezleri vardır ve bunlar ŞAKRA olarak adlandırılmışlardır.

.

Yaşamımızdaki herşey gibi şakralarda ses, ışık ve renklerle ilşkilidir.

 Şifa, şakraların uyum içinde çalışmasını ve dengeli bir hale gelmesini ve

daha sonra da yaradılışı ve sizin bu yaradılış içindeki  amacınızı anlamayı sağlar. 

 

Zamanın değişim ve mutasyon mekanizması içinde sürekli hareket halindedirler.


Kundalini (Yaşam Enerjisi)

Şakranın insan bedeninde bir enerji  merkezi/düğüm noktası  olduğu hemen hemen tüm spiritiüel öğretiler de vardır. Bu spiritüel öğretiler  arasında değişik yoga metodları, Hinduism ve onunla ilişkili bazı doğu kültürlerini ve New Age akımının bazı bölümlerini sayabiliriz.   

Bu kelime Sanskritçe de ki ‘’cakra’’ kelimesinden gelir. Anlamı da tekerlek veya daire olarak tercüme edilebilir.  Bazen de ‘’yaşam tekerleği’’ denir.

Yedi temel şakranın omuriliğin alt ucundan başlayıp yukarıya doğru sıralandıkları söylenir.  Her bir şakranın belirli bir rengi, özel fonksiyonları vardır, her biri şuurun bir yönünü yansıtırlar, klasik bir elementleri ve diğer  belirleyici özellikleri  vardır. 

 Şakraların Fizik bedene canlılık verdikleri ve insan tabiatının hem fiziksel ve hem de zihinsel yönlerinin birbirleri ile iletişiminde  odak noktası  oldukları belirtilir.  Şakraların, yaşam enerjisinin (doğu kültürlerinde bu enerjiye prana deniyor) merkezleri olduğu ve bu enerjininde nadi adı verilen kanallarda hareket ettiği söylenir.

Mistisizimde bir nadi (çoğulu nadis) yaşam enerjisinin içinde aktığı ve sonunda şakralara bağlandığı bir kanaldır.  En belli başlı kanallar Shushuman, Ida ve Pingala dır.

Nadi denilen bu kanallar Sanskritçe de prana, Çin öğretilerinde ise ‘’chi’’ denilen yaşam enerjisini taşırlar.  Buna ilaveten beşduyu ötesi algılama (altıncı his gibi) gibi fonksiyonları da  vardır.  Hem empatik (başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak)hemde içgüdüsel reaksiyonlarımızda rol oynarlar.   Bu kanalların sadece deriye kadar uzandıkları  söylensede  bedeni çevreleyen aura nın dış sınırına kadar ulaştıkları belirtilir. 

Ida ve Pingala kanalları   beynin iki yarısını temsil ederler.  Pingala dışa dönüktür, yani güneş kanalıdır  ve beynin sol tarafı ile ilgilidir. Ida ise içe dönüktür, ay kanalıdır  ve beynin sağ tarafı ile ilgilidir.

Her iki kanalda  nefes egzersizleri ile uyarılabilir. Sağ ve sol burun deliklerinden dönüşümlü olarak nefes alınarak beynin sağ ve sol bölgeleri uyarılır.  Nadi kelimeside sanskritçe den gelir ve kanal, akıntı veya akış demektir.

Geleneksel Çin tıbbı da insan bedeninin bir enerji sistemi olduğunu ve yukarıda bahsedilen modele uygun olduğunu belirtir.

NOT: Ahmed Hulusi, Bilincin Arınışı ‘’Adem’in Dünyası’’ bölümü konusu, sayfa 38.... ‘’.. Cinsel yaşamla birlikte Adem ve Havva da kendi cinsiyetlerini fark etme , edep yerlerini örtme ve kendileirni beden olarak kabullenme vehmi güçlendi.

Seksin, kişide kendini beden olarak hissetme halini nasıl meydana getirdiğini anlayabilmek için bazı eski kaynaklara bakmak gerekir.

Bu eski kaynaklara göre insan vücudunda yedi şakra vardır. Baş dan vücudun alt kısımlarına, kuyruk sokumuna doğru sıralanmış yedi şakra... Yani yedi  enerji merkezi mevcuttur. Bu yedi enerji merkezinin yedinciside kuyruk sokumuna yakın bir noktada...

Bu enerji merkezinin harekete geçmesi kişideki seks duygusunu ve kendini beden kabul etme duygusunu kuvvetlendirir ve bunun neticesinde de ‘’Ruhani güçlerini’’ maneviyata yönelme duygusunu kaybetme sonucunu meydana getirir. Özellikle anal seksin yasaklanmasının gerçek sebebi de budur.’’

New Age akımı batı dünyasında şakralara olan ilgiyi arttırmıştır. Pek çok kişi şakraların konumları ve rolleri ile endokrin sistemindeki hormonların ve salgı bezlerinin  benzerliği olduğunu düşünmektedir.  New age akımını kabul edenler yukarıda bahsedilen ana şakraların haricinde de şakralar olduğunu söylemektedir. Buna örnek olarak kulak şakralarını verebiliriz.

Eski Hint öğretilerinde  şakralar Brahmandan gelen şuurun ortaya çıkış yerleri olarak düşünülmüş. Ruhaniyetten gelen bir enerjinin yavaş yavaş yoğunlaşarak belirli şakra seviyelerini oluşturduğu ve nihayet Muladhara denilen en alttaki şakrada sonlandığı belirtilmiştir. Muladhara denilen bu an alttaki şakra anusa yakın bir noktada yer alır  en büyük bedensel zevkler,  ihtiras ve tutkuların bulunduğu yerdir.

Eski bir felsefe akımına (Samkhya felsefesi) göre bu en alt şakra maddesel varoluşun metafizik tabanıdır. Bu şakra spiritüel enerjiyi çeker ve enerjinin  fiziksel bir şekilde varolduğunu varsaymasına sebep olur.  Bu bir elektrik akımındaki  şeklin gelişmesi için gerekli potansiyeli sağlayan  negativ bir kutup gibidir.

Bu şakranın içinde harekete geçirilmeyi bekleyen büyük bir spiritüel potansiyel vardır. Bu potansiyel esas geldiği orijine, kaynağa yükselmeyi beklemektedir. 

Muladhara dan üç ana kanal çıkar.  Fiziksel işlemlerden üreme ve dışkılama ile ilgilidir, ayrıca çeşitli korku ve suçluluk kompleksleride bununla ilintilidir.  Bir insanın potansiyel karması burada fiziksel olarak belirlenmiştir. 

 Bu şakranın rengi kırmızıdır ve elementi topraktır. 

Batı daki Kabala inanışında  olduğu gibi burada da ilk başlangıçta serbest olan ve Kundalini denilen yaşam enerjisi  sarmal bir şekilde uykudadır. Tantric yoganın hedefi de bu enerjiyi harekete geçirmek ve onu oradan kaldırıp gitgide daha da latifleşen şakralar arasından geçirerek başın tepe noktasında ki şakraya ulaştırmak ve tanrı ile birleşmeyi sağlamaktır.

Sahasrara denilen tepe şakrası da başın en tepe noktasında yer alır. 1000 tane yaprağı vardır ve bunlar 20 tabaka halinde yerleştirilmişlerdir. Çoğunlukla bin yapraklı lotus çiçeği olarak anılır.  Sistemdeki en latif şakradır ve saf şuurla ilgilidir. Ayrıca diğer bütün şakraların çıkışıda buradandır.  Şayet bir yogi enerjisini bu noktaya kadar yükseltebilirse tanrı ile birliği yaşar..

 7 şakranın ölümsüz insanın veya  ruhun tek olan şuurunun dünya yaşamını yönetmek üzere ne şekilde bölündüğünü gösterdiği söylenir.  (beden/içgüdüler/yaşam için gereken enerji/derin duygular/ iletişim/yaşamla ilgili genel bir bakış/tanrı ile temas) . Şakralar spiritüel  latifliğin değişik seviyelerine yerleştirilmişlerdir.  En tepede Sahrara, yani  saf şuurla ilgili olan şakra ve  en alttada madde ile ilgili olan Muladhara yer alır ve şuurun en yoğunlaşmış hali olarak  görülür.


Şakra  Tekerlekleri

 


Tepe Şakrası-Taç şakrasıBrow Chakra (Alın Şakrası-Üçüncü göz Merkezi)Throat Chakra (Boğaz şakrası)Heart
Chakra
(Kalp Şakrası)Solar Plexus-Sırt şakrası(Göbeğin üst kısmında midenin arkasında ve aortanın önünde yer alır)Spleen Chakra -Sakral ŞakraRoot
Şakra-Kök Şakra

(

Ayrıca, tepe şakrasının üzerinde de kişilik ötesi, benlikle ilgili olmayan  bir  şakra daha  vardır.  Bu şakra şakra başın 4-5 parmak yukarısında bulunur ve insanlar  arasındaki spiritüel bağlantılarla ilgilidir.  Bu, bazı hallerde başın üzerinde birden fazla şakra halinde görülür. En alttaki başın 4-5 parmak üzerinde, en üstteki de başın 30cm üzerinde yer alır.    Bunun adı Ruh yıldızıdır. Bizim ruhlarımız ışık pırıltılarıdır ve bunları zaman zaman görme alanınızın dışında görebilirsiniz.

Bütün spiritüel öğretiler ve dinlerde şakralar dan bahsedilir.

Özellikle Çin Tıbbında ve Tibet Budizminde pek çok şakra modeli.daha vardır.  Hatta, Musevi Kabalasında ki farklı Sephiroth lar da bedenin değişik kısımları ile ilişkilidir.

 Islam Sufizminde Lataife-e-Sitta ( 6 latifliğin) in beş duyu ve beş duyu ötesi  algılama ile ilgili oldukları söylenir ve bunların aktive edilmesi sonucunda bir kişinin ruhsal gelişimi tamamlanır. 

Birbirinden çok farklı olan Shakta Tantra, Sufism ve Kabbalism de de şakralar, lataif ve Sephiroth hemen hemen benzer  ruhsal kavramları temsil etmektedirler.


Yoga öğretisinde şakraların görünüşü

 

 

ŞAKRALAR ve Endokrin SİSTEMİ

Şakraların pozisyonları ve fonksiyonları ile endokrin sistemindeki çeştili organların ilişkili olduğu söylenmektedir.

(Yukarıdan aşağıya 1.Epifiz 2.Hipofiz 3.Tiroid 4.Timus 5.Böbreküstü bezleri 6.Pankreas 7.Üreme Organları (Erkekte Testis, kadında  Yumurtalıklar)

 

 -Tepe şakrası şuurun şakrasıdır denir.  Bu, diğer şakraları kontrol eden ana şakradır.  Yaptığı iş ise pituitary gland (epifize  benzer).  Buradan endokrin sistemini kontrol eden hormonlar salgılanır ve hipotalamus vasıtasıyla merkezi sinir sistemine bağlanır.  Talamusun şuurun fiziksel tabanı ile ilgili bir rolü olduğu söylenmektedir.

-Ajna Şakrası veya Alın Şakrası/ üçüncü göz ise pineal gland le (hipofizle ) ilişkilidir.  Bu zaman şakrasıdır ve ışığın farkında olmakla ilgilidir.   Pineal gland (hipofiz bezi) ışığa duyarlıdır ve melatonin hormonunu salgılar ve uyumak veya uyanmak ile ilgili içgüdüleri düzenler.  Ayrıca, çok çok eser miktarda pyschodelic (rock müziğinde olduğu gibi duyguları aşırı derecede uyaran) bir kimyasal olan dimetiltriptamin salgılar

. -Vishudda denilen boğaz şakrası İletişim  ve gelişme ile ilgilidir. Sözü edilen gelişme kendini ifade etme tarzıdır.  Bu şakra tiroid bezine paraleldir.  Tiroid bezi ise gene boğazda bulunur ve tiroid hormonu üretir. Bu da gelişme ve olgunlaşmadan sorumludur. 

-Anahata veya kalp şakrası sevgi, aşk, denge ve iyi hissedişle ilgilidir.  Göğüste bulunan timus la ilişkilendirilirBu organ hem bağışıklık sisteminin hemde endokrin sisteminin bir parçasıdırHastalıklarla savaşan T hücrelerini üretir ve stress ten kötü bir şekilde etkilenir

-Solar plexus şakrası  veya Manipura enerji, asimilasyon ve sindirim ile ilgilidir. Pankreas ile dış adrenal bezler ve adrenal korteks ile ilişkilidir.  Bunlar sindirimde çok önemli rol oynarlar ve yiyeceklerin beden için gerekli enerjiye dönüştürülmesini sağlarlar. 

 

-Sakral şakra veya Swadhisthanna göbeğin 3-5 cm altında veya dalaktan sol tarafa doğru uzanmış şekilde  bulunur. Duygular, cinsellik ve yaratıcılıkla ilgilidir.  Bu şakra erkekte testis kadınlarda ise overlerle ilişkilidir. Bilindiği gibi bu organlar üreme ile ilgili çeşitli seks hormonlarını salgılar ve bunlarda insan duygularında çok dramatik değişiklikler meydana getirirler. 

 -Muludhara veya kök şakrası güvenlik, yaşamı devam ettirme ve kişinin en temel potansiyeline işaret eder.  Yaşam enerjisi olan kundalinin burada bir sarmal şeklinde (aynen bir telin kangal gibi sarılması şeklinde )  bulunduğu söylenir.  Buradan açılarak kişiyi tepe şakrasındaki en yüksek ruhani potansiyeline getirmek üzere hazır bekler.  Bu merkez genital bölgeler ve anus arasında yer alır. Her ne kadar burada herhangi bir endokrin bezi olmasada bu şakranın daha içerdeki adrenal bezler ve adrenal medulla ile ilişkili olduğu söylenir. Adrenal medulla kişinin yaşamı tehdit altında olduğunda savaş veya kaç reaksiyonu vermesinden sorumludur.  Bu bölgede cinsel ilşikide boşalmayı sağlayan bir kas vardır.  Sperm hücresi ve yumurta arasında bir parallellik kurulur ve burada genetik kod sarmal halinde bulunur. Bu genetik kod kendini tam gelişmiş bir insan olarak ifade etmeye hazır kundalini-yaşam enerjisi ile birlikte bulunur.  

Hint mistiklerine göre şakraların en önemli özelliği ve bulunma seviyeleri ruh tadır.  Ancak,   pek çok kişi şakraların poziyonları ve fonksiyonları ile ilgili olarak endokrin sistemindeki bezlerle ilişki kurmuştıur .  Buna ek olarak omurilik boyunca yer alan sinir yumakları (ganglia) ile de ilişkilendirilmişlerdir. Bazı kimseler şakraların fizik bedende endokrin bezleri olarak açığa çıktığını belirtmişler ve onların sübjektif  açığa çıkışları da psikolojik ve spiritüel deneyimler şeklinde olmuştur. 

Gerçekten  endokrin bezleri tarafından salgılanan bu  hormonların insan psikolojisi üzerinde çok dramatik etkileri vardır ve bunların herhangi birinde oluşan bir dengesizlik kişide psikolojik veya fizyolojik bir dengesizlik yaratır. 

Belki de bu bezlerin en dramatik ve etkili salgısı saykodelik bir madde olan (psychodelic drug) DMT dir ve pineal gland tarafından sentezlenir karşılığıda tam alın şakrasıdır.  En azından batıda bazı kişiler bu tür kimyevi maddeler kullanarak  spiritüel  deneyimler yaşamışlardır.

 

                                        ŞAKRALAR VE RENK FREKANSLARI

RED KIRMIZI
 Kök Şakra
 Omuriliğin en altında yer alır.  Bütün yaradılışın bilgisini taşıyan ilk sekiz hücre burada yer alır ve sadece bu hücreler bütün yaşamımız boyunca değişmeden kalırlar. Bizim fiziki dünyada kök salmamızı sağlar.

                                             

ORANGE TURUNCU
.   Spleen: Göbeğin hemen altında yer alır ve bizim cinsel ve üreme kapasitemizle ilgilidir. Bu şakranın blokajı duygusal sorunlar ve cinsel suçluluk olarak açığa çıkar

YELLOW SARI
Solar Plexus .

Solar plexus Duyguların yerleştiği yer. Bize dünya da kişisel bir güç verir. Bloke olduğunda kızgınlık veya kendini kurban gibi hissetmek duygusu verir.


GREEN YEŞİL
. Kalp şakrası, bloke olduğu takdirde bağışıklık sistemi veya kalp sorunları veyahut da şefkat eksikliği ortaya çıkar.


Kalp şakrasımerkezi-Ruhun mekanı, zaman gösterge şişesinde.  Kalp sıfır noktası olarak belirtilmiş.   


BLUEMAVİ
Boğaz şakrası yaratıcılık ve iletişimle ilgilidir.  Duygularınızı uygun bir şekilde ifade edemediğiniz zaman baskı hisseder.

INDIGO MOR
Third Eye: Pineal Gland: Is a physical eye
with the capabilities of looking upward.

Üçüncü Göz ŞAkrası: Pineal bezi (epifiz)

Yukarıya bakma yeteneği olan fiziki bir gözdür.

PURPLE EFLATUN
Taç Şakra : Daha üst boyutlardan gelen mesajlarla sizi birleştirir ve başın üzerinde bir baskı şeklinde hissedilebilir.


 

    CHAKRAS AND SOUND    

ŞAKRALAR VE  SES

 

Şakra renk frekansları aynı zamanda müzik skalasını da takip eder ve müzik notaları ile ilişkilidir.

 

No

Chakra

Note

Color

8

 

C '

 

7

Crown

B

Violet

6

Third Eye / Brow

A

Indigo

5

Throat

G

Blue

4

Heart

F

Green

3

Solar

E

Yellow

2

Sacral

D

Orange

1

Base

C

Red

 


 

ŞAKRALAR VE KRİSTALLER


Her şakra ile ilgili renkli bir kristal vardır.

.

Şifa için her şakranın üzerine ilgili bir kristal yerleştirilir ve bu şekilde bir meridyen  matriksi oluşturularak dengeleme sağlamak amaçlanır.

 SEVGİLİLER

Lovers connect through their chakra systems,

Sevgililer de şakra sistemleri  aracılığı ile  ilişki kurar ve bağlanırlar.

  Aura alanları ve meridyen matriksleri

 


 

 EKİN HALKALARI VE ŞAKRALAR Haziran 1996...Alton Barnes, England


Bu ekin halkası 12 şakrayı ve DNA mızın nasıl harekete geçtiğini gösteriyor.

 12 Around 1

  DÜNYANIN ŞAKRA SİSTEMİ

 

Dünya, yaşayan bir organizma olduğu için onun da şakra merkezleri vardır.  Bunlar kutsal geometriye dayanan belli başlı  meridyenler le bağlantı kurarlar.

 Bizim şakralarımızda dünyanın meridyen sistemi ile bağlantılıdır.

Above and Below - X Hermes Trismegistus


KUNDALINI
yaşam enerjisi
Yılan sembolü: DNA, ejderha, yılanlar v.s.

 
YOGA

Yoga creates balance.

YOGA bir denge sağlar

Not: www. crystallinks.com sayfasından özet olarak  alınmıştır

 

 

 
 

İstanbul - 08.06.2008
 http://sufizmveinsan.com