SOHBET KONULARI - 10

www.sufizmveinsan.com
 

1- Meryem Sûresi-19/39: Onları hasret günü, iş bitirildiği (gün) hakkında uyar... Onlar gaflet içinde ve iman etmeyenler oldukları halde (iş bitirilecek). (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali – 19/39: (Ey Muhammed!) İnsanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş olacağı (kıyamet) günü ile onları uyar. Onlar hâlâ gaflet içindedirler, onlar iman etmezler.

2- 19/40: Doğrusu Arz’a ve onun üzerinde bulunana biz mirasçı oluruz, biz... Ve bize döndürülürler. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali – 19/40- Şüphesiz biz bütün yeryüzüne ve üzerindekilere varis olacağız. Ve onlar da mutlaka bize döndürüleceklerdir.

3- Rahman Sûresi- 55/17: İki doğma yerinin (enfüs ve afak’ın; ya da Zahir ve Batın’ın doğması ki halk sıkalası) Rabbidir ve iki batma yerinin (iki batma yeri, iki doğma yerinin ta kendisidir) Rabbidir. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali-55/17: (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

4- Ey Allah'ın Resûlü, kim cennete gidecek?.. diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir:

-Peygamber cennetliktir, şehid cennetliktir, çocuk (ken ölen) cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir. (Hadis – 999)

5- İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor:

-Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

-Çocukları diri olarak toprağa gömen de gömülen de ateştedir. (Hadis- 856)

6- Ukbe İbnu Âmir radıyallahu anh anlatıyor:

-Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

-Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur. (Hadis-3404)

7- İnsan gerçek algılama aracına yani tefekkür kabiliyetine göre bilinen boyutların çok ötesinde bir yaşam şekline geçebilme imkânına sahip olduğu halde, acaba neden ve ne şekilde kendini madde kayıtları içinde, «dünya zindanın»da yaşamak zorunda bulmaktadır ki?  (Ahmed HULÛSİ-İnsan ve Sırları-1-Zaman ötesi yaşam gerçeği-Sayfa:90)

8- Velayet ve marifet mertebesinin varlığı daimidir. Risalet mertebesi ise sürelidir; tebliğ ile birlikte son bulur. (Arabi – Risaleler - 1-166)

9- İşi değerlendir, pişmanlıktan kurtul. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar/S:176)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 05.07.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com