SOHBET KONULARI - 100

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Vakıa Sûresi (56):

10.Âyet: Es Sâbikun (yakîn ile öne geçenler), sabikundur;

11.Âyet: İşte onlar mukarrebûn'dur (Kurbiyet mertebesini yaşayanlar).

12.Âyet: Nimet cennetlerindedirler.

13.Âyet: Çoğunluğu önceki (devir)lerdendir.

14.Âyet: Azınlığı sonrakilerdendir.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- A'râf Sûresi (7) / 29:

De ki: "Rabbim her şeyin hakkını vererek yaşamayı emretti... Her mescidde vechlerinizi ikame edin (tam teslim olmuşluğun sonucu olarak benliğinizin ortadan kalkışını yaşayın) ve Din anlayışınızı sadece O'na has kılarak O'na dua edin... Başlangıcınızdaki gibi (cennette Adem'in yaratılışı üzere) O'na döneceksiniz!"

(Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Sa'îd İbnu Hureys radıyallahu anh anlatıyor:

-Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

-Kim bir ev veya akar satıp elde ettiği parayı aynı cins (bir mülk)e yatırmazsa, bu kimse, aldığı bedelin hakkında mübarek kılınmamasına müstahak olur.

(Kütüb-i Sitte: 17-305 / 6769)

4- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

-Namaza itaat etmeyenin namazı yoktur.

(İbn-i Kesir - C; XII S; 6301)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 14.04.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com