SOHBET KONULARI - 102

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Âl-i İmrân Sûresi (3) / 99. Âyet:

De ki: "Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar...  Sizler (hakikate) şahit olduğunuz hâlde niçin onu yanlış göstererek, iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz? Allah amellerinizden gâfil değildir."

(Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR

2- A'râf Sûresi (7) / 94. Âyet:

Biz (hangi) bölge halkına bir Nebi irsâl ettiysek, mutlaka onun halkını (kendini beğenmişliklerinden uzaklaştırmak için) sıkıntı, hastalık ile kuşattık; belki içtenlik ve alçak gönüllülükle yönelirler (diye).
(Ahmed HULÛSİ -
 Allah İlminden YANSIMALAR) 

3- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

“Cehennem arzda (yerde), cennet ise semavatta (gökte)”

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 76)

4- Müslim rahimehullah'ın bir rivayetinde (Huzeyfe r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v)'i işittim, demişti ki:

—Fitneler, tıpkı (kamışlardan örülen) hasır gibi, (insanların kalbine) çabuk çubuk atılır. Hangi kalbe bir fitne nüfuz ederse onda siyah bir leke hâsıl olur. Hangi kalp de onu reddederse onda beyaz bir benek hâsıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya çıkar:

Biri cilalı taş gibi bembeyazdır; dünyalar durdukça buna hiçbir fitne zarar vermez.

Diğeri ise, alaca siyahtır. Tepetaklak duran testi gibidir; bu kalp, ne iyiyi iyi bilir, ne de kötüyü kötü. O, hevadan (beşeri değerlerden) kendisine ne yutturulmuşsa, onu (hak veya batıl) bilir." (Kütüb-i Sitte – 4733)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 28.04.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com