SOHBET KONULARI - 103

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- En’âm Sûresi (6) / 59. Âyet:

Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"! Karada (açığa çıkmış-algılanabilen) ve denizde (derinde-ilimde) ne var ise O bilir... O'nun bilgisi dışında bir yaprak düşmez (çünkü her bir şey "HÛ"nun Esmâ'sıyla açığa çıkmıştır)... Ne Arz'ın karanlıklarında bir habbe (tane), ne de yaş ve kuru (bir şey) yoktur ki Kitab-ı Mubîn'de (apaçık evren kitabında) bulunmasın. (Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

2- En’âm Sûresi (6) / 61. Âyet:

"HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkan bir yolla) Kâhir! İrsâl eder üzerinize hafazayı (koruyucu kuvveleri)... Nihayet sizden birinin ölüm vakti geldiğinde, Rasûllerimiz (kuvvelerimiz-işlevlendirdiklerimiz) onu vefat ettirir! Onlar geç kalmazlar! (Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

“Allah yaratmayı bitirdi.”  (İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 205)

4- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

-Rabbimi en güzel sûrette gördüm. Bana dedi ki:

—Ey Muhammed! Mele-i a’la ehli hangi konuda tartışırlar bilir misin?

Dedim ki:

—Ey Rabbim! Sen daha iyi bilirsin.

Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu. Serinliğini göğsümün ortasında hissettim. Bunun neticesinde göklerle yer arasında olan her şeyi bildim.

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 321)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 05.05.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com