SOHBET KONULARI - 104

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


TEVBE SÛRESİ (9):

17. Âyet: Nefslerindeki inkârın bizzat şahidi olan müşriklerin, Allah'a secde mahallerini imar etmeleri mümkün değildir... Onların tüm yaptıkları boşa gitmiştir... Onlar Nâr'da (yakan ateşte-radyasyon) sonsuza dek kalırlar!

18. Âyet: Allah'a secde mahallerini ancak Esmâ'sıyla hakikati olan Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman eden, salâtı ikame eden, zekâtı veren ve sadece Allah'tan haşyet duyan kimse imar eder (Allah'a secde edilir hâle getirir)... İşte bunların hakikate erenlerden oldukları umulur.

(Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Süraka İbnu Mâlik (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v)’in; oğlu sebebiyle babaya kısas uyguladığına, fakat oğluna, babası sebebiyle kısas uygulamadığına şahit oldum. (Kütüb-i Sitte / 4922)

4- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:
Allah Resulü (a.s.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

-Vaktiyle bir adam, üzerine yük yüklediği öküzünü götürürken, öküz ona dönerek:

-Ben bu iş için yaratılmadım. Lâkin ben ancak çift sürmek için yaratıldım, dedi, buyurdu.

Bunun üzerine insanlar, “öküz konuşur mu?”  diye şaşkınlık ve dehşetle:

-Sübhanallah! dediler.

Allah Resûlü:

-Ben buna inanıyorum, Ebu Bekr ile Ömer de.. buyurdu.

Ebu Hureyre'nin dediğine göre Allah Resulü şöyle buyurdu:

-Bir çoban, koyunlarının içinde bulunurken sürüye bir kurt saldırdı ve koyunlardan birini alıp götürdü. Çoban da onu takip etti ve nihayet koyunu kurtardı. Bunun üzerine kurt çobana dönüp:

-Bu koyunlara yırtıcı günde, benden başka çobanları olmadığı günde kim bakacak? dedi.

Cemaat:

-Sübhanallah! dediler.

Bunun üzerine Allah Resûlü:

-Ben buna iman ediyorum, benimle birlikte Ebu Bekr ve Ömer'de..buyurdu.

(Sahih-i Müslim'deki hadis numarası [Sadece Arapça]: 4401)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 13.05.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com