SOHBET KONULARI - 105

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


İBRAHİM SÛRESİ (14):

24. Âyet: Görmedin mi Allah nasıl sembollerle anlatıyor: Tayyib Kelime (Hakikat bilgisi); aslı sâbit (kökü şuurda), dalları semâda (getirisi olan yaşantısı bilinçte) olan, tayyib ağaç (Kâmil insan) gibidir! (Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

25. Âyet: (O ağaç) Esmâ bileşiminin elvermesi sonucu (Bi-izni Rabbiha) her zaman yemişini (ilim ve marifet) verir... Allah insanlara, belki derinliğine düşünüp hatırlarlar diye, misaller verir. (Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

-Kavmin yaşlı büyüğü ümmetin nebisi gibidir.

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 339)

4- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

-Yüklerini hafif tutanlar kurtuldular, yüklerini ağırlaştıranlar da helak oldular. (İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 340)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 19.05.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com