SOHBET KONULARI - 106

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


NAHL SÛRESİ (16):

89. Âyet: O süreçte, her ümmet içinde, kendi nefslerinden aleyhlerine bir şahit bâ'sederiz... Seni de bunların üzerine bir şahit getirdik! Sana bu Bilgiyi (Kitabı); her şeyi açıklayan, bir (yaşam) kılavuzu, bir rahmet ve teslimiyetlerinin farkındalığına ermişler için bir müjde olmak üzere, kısım kısım indirdik.

90. Âyet: Muhakkak ki Allah, hakkını vermeyi, ihsanı (iyilik yapmayı) ve yakınlara cömert olmayı hükmeder... Fahşadan (nefsanî davranışlardan), münkerden (imanın gereklerine ters düşen fiillerden) ve bagiyden (zulüm ve hakka tecavüz) nehyeder... Düşünüp değerlendirmeniz için öğüt veriyor.

(Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

-Allah’ın ilk yarattığı şey bir cevherdi. Ona heybet gözüyle baktı.

Cevherin cüzleri eridi, suya dönüştü. Su hareket edip akmaya başladı.

Üzerinde köpükler oluştu. Ondan bir duman yükseldi. Gökleri bu dumandan, yerleri ise bu köpükten yarattı. (İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 247)

4- "İsim"lerin anlamları, her mertebe anlayışına göre, farklı derinlik ve mânâ kazanır.  (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! – Kurân Sırlarının Derinliğine / S:148)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 27.05.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com