SOHBET KONULARI - 107

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


Fetih Sûresi (48):

1.Âyet: Kesinlikle sana öyle bir fetih (açıklık) verdik ki, (o) Feth-i Mubîn'dir (apaçık açıklık-hakikati müşahede)!

2.Âyet: Bu yüzden Allah senin geçmiş ve (fethe rağmen oluşacak) gelecek tüm zenbini (bedenselliğinin doğal getirisi perdeliliklerini) mağfiret eder (örter) ve sana olan nimetini tamamlar; seni, hakikatini yaşama yolunda yürütür!

(Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Abdullah b. Ömer'den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş­tur:

-Kuran’ı öğrenen kimse bağlı devenin sahibi gibidir.

Eğer devesine göz kulak olursa ona sahip olur, şayet onu serbest bırakırsa devesi çeker gider.
(İmam Malik
- Muvatta - Kuran-ı Kerim bl)

4- "Her an yeni bir şan alması", bu tekilliğin, tek kare resmin, her an yeni bir görüntüsü olarak kabul edilmekte… Bu da, âlemlerin her an var olup, daha sonra yok olması olarak nitelenmektedir. (Ahmed HULÛSİ – Yenilen! – Kurân ve Yeni Çağ / S:122)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 02.06.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com