SOHBET KONULARI - 108

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


Ra’d Sûresi (13):

20. Âyet: Onlar (hakikate erenler), Allah ahidlerine uyarlar (Allah'ın varlıklarında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşarlar), mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmazlar.

21. Âyet: Onlar, Allah'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirirler; Rablerinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duyarlar; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkarlar.

(Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

 -Marifetullah küfürden bir cüzdür.
(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 358)

4- Âmentü`nün esaslarından biri olan "kadere iman", gerçekte, ancak "kader"in ne olduğunu bildikten sonra mümkündür.. Aksi takdirde sadece "kader" ismine iman edilmiş olur!. 

(Ahmed HULÛSİ – Yenilen! – Allah Resûlüne Gerçekten İman Ediyor muyuz?)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 09.06.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com