SOHBET KONULARI - 109

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) / 74. Âyet:

Bu olayın ardından kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi, hatta daha da katı (varlığındaki Hakk'ı açığa çıkaramaz oldu)... Oysa bazı taşlar vardır ki, içinden nehirler fışkırır; ve bazıları da vardır ki şak diye yarılır da ondan su çıkar. Öyle taşlar vardır ki, haşyetullahtan düşüp yuvarlanır... Allah sizden açığa çıkanlardan (varlığınızdaki varlığı nedeniyle) asla perdeli değildir.

2- Mearic Sûresi (70) / 4. Âyet:

Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allah'a ermek için yöneliş süreci) O'na.

(Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

-Allah bir kulunu severse günahlar ona zarar vermez.

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 384)

4- Evet, tüm bilimsel tespitler, bu göz kökenli algılanan verilere göredir…

Oysa, beyin, orijini itibariyle nedir? Et mi?.. Biyokimya mı? Biyoelektrik mi? "Bileşik atomik evrensel kitle"de bir bölüm mü?.. Ya da ne?.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:120)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 17.06.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com