SOHBET KONULARI - 11

www.sufizmveinsan.com
 

1- Ra’d Sûresi-13/11: Onun (sizden her bir kimsenin) önünden de, arkasından da kendisini Allah Emri’nden (gelen bir şekilde, kişisel bir ta’kip gibi olmaksızın) muhafaza eden muakkıbat (dişi ta’kipçiler, izleyenler) vardır... Muhakkak ki Allah, bir kavmin halini (yansımasını), onlar kendi nefslerini (bilinçleri) değiştirmedikçe değiştirmez... Allah bir kavme kötülük irade etti mi, artık onun geri çevrilmesi yoktur... Onlar için O’ndan başka yardım edici dost yoktur. (Hasan GÜLER “B” Meali)
Elmalılı Meali: 13/11: Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah'ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir veli de bulunmaz.

2- En’am Sûresi-6/162: De ki: “Muhakkak ki namazım, nusuk’um (yaklaştırıcı işlevi olan şey; kurban, ibadet gibi), hayatım ve mematım Rabbul’Alemiyn olan Allah içindir”. (Hasan GÜLER “B” Meali)
Elmalılı Meali: 6/162: De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.

3- İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Hz. Âdem'in ilk oğluna (Kâbil'e) gitmemiş olsun. Çünkü o, haksız öldürme yolunu ilk açandır."
(4893)
Kan döken, fesat çıkaran “
insansılar” yeryüzünde mevcut iken Kâbil niçin katillerin ilki sayılıyor?

4- Memur olduğu şeyi derhal yerine getiren, sorumluluğuna teslim edilen malı verilmesi istenilen kimselere gönül hoşluğu ile tastamam teslim eden güvenilir bir Müslüman veznedar (malından) tasadduk edenlerden biridir. (Hadis)

5- Sükût güzel ahlakın başıdır. (Hadis)

6- Cennet talebinde kolunu sıva. (Hz. Ali - Hikmetler ve Sırlar/S:104)

7- LEVH’Ü MAHFUZ’da, cennet ve cehennem ehlinin ilmi: Tafsil üzere değildir… (A. CEYLÎ-İnsan-ı Kâmil / 447)

8- Yakîne erende sabır ne arar?  (Ahmed HULÛSİ-Dosttan Dosta-104)

9- İsimlerin ve mevcudatın hakikatlerini bütünüyle kapsayan, onların başında gelen, onlara hakim ve egemen olan isim, Allah ismidir. Allah ismi , hem zata, hem sıfatlara hem de isimlerin delilidir. Mertebe olarak Ondan sonra rab ismi gelir. Rubûbiyet mertebesi ulûhiyet mertebesinin üstünde olduğu için, bu mertebeye ait olan rab ismine yemin etmiş ve ondan başka isimlere yemin etmemiştir. (İbn-i Arabî- Risâleler – 1/215)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 12.07.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com