SOHBET KONULARI - 110

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


ZÂRİYAT SÛRESİ (51):

1. Âyet: Andolsun o tozutup savuranlara.

2. Âyet: O ağırlık taşıyanlara.

3. Âyet: O kolayca akıp gidenlere.

4. Âyet: Hükmü taksim edenlere!

5. Âyet: Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir!

6. Âyet: Muhakkak ki Din (sistem) mutlaka bir realitedir!

7. Âyet: O (çeşitli düşüncelerden oluşmuş) yollarla dolu semâ (bilinç)!

8. Âyet: Muhakkak ki siz çeşitli görüşler içindesiniz!

9. Âyet: Çevrilmiş kimse Ondan döndürülür!

10.Âyet: Ölsün o yalancılar!

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

 

-Ey Allah'ın Rasûlü, mü'min korkak olur mu? dedik:

-Evet! buyurdular.

-Peki, cimri olur mu? dedik:

-Evet! buyurdular. Biz yine:

-Peki, yalancı olur mu? diye sorduk. Bu sefer:

-Hayır! buyurdular. (Hadisi Şerif: Muvatta, Kelam 19)

 

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadisi Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

-Hiçbir hacı, muhtaç ve yoksul kalmaz. (EL-UHÛDܒL – KÜBR S; 263)

 

Bir adam Bâyezid-i Bestâmî (k.s.) Hazretlerini az ibadet yaptığı için ayıpladı:

—Siz zühd ve ibadetten bahsediyorsunuz. Halbuki ben sizin fazla bir ibadet yaptığınızı bilmiyorum!... dedi.

—Şüphesiz ki zühd, ibadet ve mârifet benden ayrılmıştır, diye cevap verdi.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:69)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 28.10.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com