SOHBET KONULARI - 111

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


HÛD SÛRESİ (11):

1.Âyet: Eliif, Lââm, Ra... BİLGİnin (Kitabın) işaretleri kesin oluşmuş; sonra Hakiym ve Habiyr’in ledünnünden (birimin Esmâ zâtından) detaylandırılarak açığa çıkarılmıştır!

2.Âyet: Yalnızca Allâh’a kulluk etmekte olduğunuzun farkındalığına erin, diye (bu BİLGİ inzâl olundu). “Muhakkak ki ben, size ‘Hےdan bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.” (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

 

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Size, kalbinizdeki kini giderecek şeyi haber vereyim mi? O her aydan üç gün (13, 14 ve 15. günleri) oruç tutmaktır. (Hadis-i Şerif – Sünen-i Nesâi)

 

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

-Horozun öttüğünü işittiğiniz zaman Allah’tan onun fazlını isteyiniz. Eşeğin anırmasını işittiğiniz zaman ise şeytandan Allah’a sığınınız. Zira o mutlaka şeytanı görmüştür. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6409)

 

-İrfan sahipleri, hep Allah’ın Zat’ı ile olmaktadırlar; sıfat ve isim tecellilerinin zuhuru olan geçici şeylere uymazlar. (A.K.GEYLÂNÎ Hz. – İlâhî Armağan / 157)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 04.11.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com