SOHBET KONULARI - 112

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


HADÎD SÛRESİ (57):

28. Âyet: Ey iman edenler! Allâh’tan korunun ve Rasûlü olarak Esmâ’sıyla açığa çıkışına iman edin ki rahmetinden size iki pay versin ve sizin için kendisiyle yürüdüğünüz bir nûr oluştursun ve sizi mağfiret etsin... Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

29. Âyet: Tâ ki ehl-i kitap (din - hakikat ilmi verilmiş olanlar) Allâh’ın lütfundan bir şey elde edemeyeceklerini bilsinler... (Biline ki) kesinlikle lütuf Allâh’ın eliyledir (onların kazanması değil), onu dilediğine verir... Allâh, “Zül Fadlil Aziym”dir.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—İlim öğreniniz. Onu Allah için öğrenmek haşyet, tedrîsâtı tesbih, ondan bahis cihad, talebi ibadet, onu öğretmek sadaka-i cariye, onu ehline öğretmek Allah’a yakınlıktır. (Hadis-i Şerif)    [Tedris/Tedrîsat: Okutmak, öğretmek, ders vermek.]

4- Ebû Seleme anlatıyor:

—Hz. Ömer (r.a.), halka akşam namazı kıldırmıştı. Namazda kıraatte bulunmadı. Namazdan çıkınca kendisine:

—Kur’ân okumadın! dendi.

—Rükû ve secdeler nasıl oldu? diye sordu.

—İyi oldu! dediler.

—Öyleyse, tamamdır! dedi. (Kütüb-i Sitte / 4544)

5- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Sen bana ayna oldun ve hemen sonra ben o ayna oldum. Ve ondan işittim; şöyle diyordu:

“Kişi, o kişidir ki, oturur ve eşya ona doğru gelir. Veya oturur, eşya nerede olursa olsun ona hitap eder.” (Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:101)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 11.11.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com