SOHBET KONULARI - 113

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- ENFÂL SÛRESİ-(8)/53: İşte bu böyledir... Bir topluluk nefslerindekini değiştirmedikçe, Allah onlara (hakikatlerinden) olan nimetini değiştirmez! Allah Semî'dir, Alîm'dir.

2- NİSÂ SÛRESİ(4)/18: Yoksa hayatı kötülük yapmakla geçip de, ölüm anı gelince "İşte şimdi tövbe ettim" diyenin tövbesi yoktur! Hakikati inkâr ederek yaşayıp, son nefeste tövbe edenlere de yoktur! İşte onlar için feci azap hazırlamışızdır.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

-(Asıl) cimri, yanında zikredildiğimde, üzerime salâvat getirmeyendir.

(Hadis-i Şerif – Sünen-i Tirmizî)

4- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Bana arzın anahtarları verildi. Ahmed (ismi ile) isimlendirildim. Ümmetim de ümmetlerin en hayırlısı kılındı. (Hadis-i Şerif – Müsned-i Ahmed b. Hanbel)

-Ülfetin şartı, külfeti terktir.  (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar/107)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 24.11.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com