SOHBET KONULARI - 114

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- A’RAF SÛRESİ (7) / 46. Âyet: Onların ikisi (cennet ve cehennem) arasında bir perde vardır... A’rafta ise, her birini, onların yüzlerindeki alâmetlerden tanıyan RİCAL vardır... Cennet ashabına: “Selâmun aleyküm” diye seslenirler. (Bu Rical henüz) cennete dâhil olmamıştır... Onlar (cenneti) umarlar.

2- A’RAF SÛRESİ (7) / 48. Âyet: A’raf ehli, sîmalarından kendilerini tanıdıkları (bazı cehennem ehli) ricale seslenerek şöyle dediler: “Ne zenginliğinizin, ne de büyüklenmenizin size hiçbir faydası olmadı!”

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Bir ihtiyacı için çok dua eden kimseye, o ihtiyacı verilsin veya verilmesin, Allah bereket verir. (Hadis-i Şerif – Beyhakî)

4- Abdullah İbnu Cafer(r.a.) anlatıyor:

-Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

-Borç, Allah'ın hoşlanmadığı bir şeye ait olmadığı müddetçe, Allah-u Zülcelâl hazretleri, borcunu ödeyinceye kadar borçlu ile birliktedir. (Kütüb-i Sitte:17-287/6735)

5- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Cenâb-ı Hak beni öyle bir makama iletti ki, o makamda halkın hepsi beni O’nun iki parmağı arasında bulunur bir halde gördü.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:102)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 02.12.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com