SOHBET KONULARI - 115

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


BAKARA SÛRESİ (2):

54. Âyet: Musa kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim, buzağıyı kendinize (tanrı) edinerek nefslerinizdekine (hakikatinize) zulmettiniz! Bu yüzdendir ki Bâri’ye

(varlığı kendi Esmâ’sından olarak özel bir yapıda yaratana) tövbe edin (varlığınızdaki

kendisini inkâr edip, dışınızda tanrı edindiğiniz için) ve benliklerinizi öldürün!

Bunu yapmanız Bâri indînde hayırlıdır, tövbenizi kabul eder. Muhakkak

ki O, tövbe edeni affeden ve sonucunda rahmetini bağışlayandır.”

55. Âyet: “Yâ Musa, biz Allâh’ı dışarıda, açıkta görmedikçe iman etmeyiz” demiştiniz de; bunun üzerine yıldırım (varlığınızı yok eden hakikat bilgisi) çarpmıştı sizi, siz bakıp dururken!

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

3- -Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadisi Şeriflerinde buyurdular ki:

-Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır. (DEYLEMİ)

4- -Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadisi Şeriflerinde buyurdular ki:

-Ey Âdemoğlu, sabah ve ikindi namazlarından sonra birer saat beni zikret; bu iki vakit arasına ben kefilim. (İmam GAZALİ - İHYÂU’ULÛMİ’D – DİN CİLT: I S: 975)

5- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Otuz sene Allah’ı zikrettim, sonra durup sükûnete eriştim. Bir de ne göreyim?.. O’na olan zikrim hicabım olmuştur.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:112)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 09.12.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com