SOHBET KONULARI - 116

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


ÂL-U İMRÂN SÛRESİ (3):

161.Âyet: Bir Nebinin emanete hıyanet etmesi mümkün değildir. Her kim hıyanet ederse, hıyaneti boynunda asılı olarak gelir! Bundan sonra her nefse (yaptıklarıyla) kazandığı tam olarak verilir; onlara zulmedilmez!

162.Âyet: Allâh rıdvanına (Esmâ kuvvesinin, hakikatindeki varlığına) tâbi olan kimse, Allâh’ın hışmının açığa çıktığı, yaşayacağı ortam cehennem olan kişi gibi midir? O ne kötü sondur!

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

3- Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

-Rasûlullah (s.a.v.)  buyurdular ki:

-Göz içeri girdi mi artık izin yok.

Bir rivayette de şu ziyade gelmiştir:

-İzin istemek görme sebebiyledir. (Kütüb-i Sitte: 3340)

4- —Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—İnsanları, içinde binmeye mahsus tek hayvan olmayan yüz develik bir sürü gibi bulursun. (Kütüb-i Sitte: 16–438 / 5960)

5- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Kâbe’yi tavaf ederken hep Rabbimi istiyor, O’nun huzuruna ermeyi arzu ediyordum. Tavaf esnasında Rabbime kavuşunca, O’nun yakınlığına erince bir de baktım ki Kâbe benim etrafımda dönüyor.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:90)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 16.12.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com