SOHBET KONULARI - 117

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


NİSÂ SÛRESİ (4):

78.Âyet: Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sağlam ve yüksek kalelerde bulunsanız bile... Eğer onlara bir iyilik isâbet ederse “Bu Allâh indîndendir” derler. Eğer bir kötülük isâbet ederse “Bu senin indîndendir” derler. De ki: “Hepsi de Allâh indîndendir!” Bu insanlara ne oluyor ki hakikati anlamaya yanaşmıyorlar!

79.Âyet:  Sana iyilikten ne isâbet ederse, Allâh’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir (nefsinin arzusuna uymandan). Biz seni insanlara Rasûl olarak irsâl ettik. Şahit olarak Esmâ’sıyla hakikatin olan Allâh yeter.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Kul, ana babası için duayı terk ettiği zaman, muhakkak rızkı kesilir.

(Hadis-i Şerif – Deylemî)

4- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Fitnenin, fesadın çoğaldığı zamanda, ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir. (Hadis-i Şerif)

5- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Taatlarda öyle afetler vardır ki başka günahları arzulamaya ihtiyaç bile kalmaz. (Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:133)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 23.12.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com