SOHBET KONULARI - 118

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


YÛNUS SÛRESİ (10):

5. Âyet: O (Allâh'tır) ki, Güneş'i yaşam ışığı (enerjisi) olarak meydana getirdi; Ay'ı nur (insanda duygusal boyutu düzenleyici kıldı, çekim gücünün etkisiyle hormonal yapı ve amigdala üzerindeki etkileri), senelerin adedini ve hesabı bilesiniz diye Ay'ı menziller sahibi olarak takdir etti... Allâh bunları Hak olarak (Esmâ'sındaki özelliklerle) yaratmıştır. Düşünebilenler için işaretlerini böyle detaylı açıklıyor.

FURKAN SÛRESİ (25):

61.Âyet: Ne Yücedir O ki, gökte BURÇLAR meydana getirdi; orada bir nûr saçan (parlak ışık-enerji kaynağı Güneş) ve nûru yansıtan kamer (ışık yansıtıcı Ay) oluşturdu (her birinin işlevi vardır)!

YÂSÎN SÛRESİ (36):

39. Âyet: Ay'a gelince, ona konak yerleri takdir ettik... Nihayet kadim urcun (kuruyup incelen eski hurma dalı) gibi görülür.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

4- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Kim ilim talep (tahsil) ederse Allah onun rızkına kefil olur.

(Hadis-i Şerif – Feyü’l Kadîr)

5- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Kendisine her bakımdan güvenilen ve doğruluktan ayrılmayan tüccar, (kıyamet günü) nebiler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir. (Hadis-i Şerif – Tirmizî)

6- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

-Ey her şeyini bir hiç uğruna harcayan ve bir hiç’i her şeyi ile satın alan!.. Şüphesiz ki senin ibadet ve taatında, seni günah ve isyanlardan alıkoymayan âfetler vardır. (Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:221)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 29.12.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com