SOHBET KONULARI - 119

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


NİSÂ SÛRESİ (4):

100.Âyet: Kim Allah yolunda (zulüm gördüğü yerden, ya da {'Allah'a firar edin', âyetince} özüne doğru) hicret ederse, arzda pek çok gidilecek genişlik bulur... Kim Allah'a ve O'nun Rasûlüne (irsâl olanın açıkladığı hakikate) muhacir olarak evinden çıkar, sonra da ona ölüm yetişirse, artık onun mükâfatı Allah üzerinedir... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. (Burada zâhir yanı sıra bir iç anlama da dikkat çekmeye çalıştık. A.H.)

75.Âyet: Size ne oluyor da Allâh yolunda, "Rabbimiz, halkı zâlim olan şu yöreden bizi kurtar, ledünnünden bize bir veliyy meydana getir ve ledünnünden bir zafer oluştur" diye yakaran düşkün erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz? 
(Ahmed HULÛSİ -
Allah İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol. 
(Hadis-i Şerif
– Buharî)

4- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Seni iki kişi aynı zamanda davet ettiğinde, kapısı yakın olana icabet et (git)! Çünkü kapısı yakın olan, komşuluk bakımından sana daha yakındır. İkisinden biri daha önce çağırmış ise, önce çağırana icabet et.
(Hadis-i Şerif – Râmûzu’l-Ehâdîs)

5- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Âdemoğullarının yediğinden kırk yıldır hiçbir şey yemedim.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:92)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 06.01.2011
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com