SOHBET KONULARI - 13

www.sufizmveinsan.com
 

1- Zümer Sûresi-39/23: Allah, sözün en güzelini, müteşabih (birbirine benzeyen, dolayısıyla karışık-kapalı, te’vili istenen), mesaniy (ikili; zahir ve batıni, vücub ve imkan alemine ait okunuşu olan) bir kitab’ı (tafsilen) indirdi... Rablerinden haşyet eden kimselerin cildleri O’ndan ürperir... Sonra cildleri ve kalbleri Allah’ın zikrine yumuşar (kabule müsayit hale gelir)... İşte bu Allah’ın hidayetidir... Onunla dilediğine hidayet eder... Allah kimi saptırırsa onun için hidayet edici yoktur. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali - 39/23- Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi.Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.

2- .... Bir de rahipliği ki, onu onlar uydurdular, Biz onu üzerlerine yazmamıştık; ancak Allah'ın rızasını aramak için yaptılar, sonra da ona hakkıyla riayet etmediler.( HADİD 27)

(Allah'ın yazmadığı, takdir etmediği bir şeyin yapılması olması mümkün mü ki? Nasıl anlamalıyız bu âyeti?)

3- Bir kulun üzerinde Allah’ın nimeti çoğaldıkça, o kimseye karşı insanların külfeti de artar. İnsanların o külfetlerine katlanmayan kimse, o nimeti yok olmaya sunmuş olur. (Hadis)

4-- Allah, kula; namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi, ondan yüz çevirir. (Hadis)

5- Mazlum ile Allah arasında perde yoktur. (Hadis)

6- Komşusu aç iken tok sabahlayan bizden değildir. (Hadis)

Zahiri yönü açık olan bu Hadisi bâtınî yönden nasıl anlamalıyız?.

7-  “String” teorisi ile “Holografik Evren” gerçeğini bir arada düşünebilir miyiz?..

8- Noktadan açılan String konisi içinde açığa çıkan şuursal algılamanın sonsuzluk yolculuğu… (Nedir?..)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 31.07.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com