SOHBET KONULARI - 14

www.sufizmveinsan.com
 

1- Enfal Sûresi - 8/24: Ey iman edenler!.. Sizi,  sizi dirilten şeye çağırdığında, Allah’a ve Rasulü’ne icabet edin... Ve iyi bilin ki (eğer arınma çalışmalarını geciktirirseniz) Allah kişi ile kalbi arasına girip engel olur... Ve (iyi bilin ki) siz O’na haşrolunacaksınız.( -Hasan Güler-“B”Meali)

Elmalılı Meali: 8/24: Ey iman edenler! Peygamber sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman, Allah'a ve Resul'e icabet edin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz kesinkes O'nun huzurunda toplanacaksınız.

2- Ey insanoğlu!.. İyiliğim sana dâima inmekte, ama senin de kötülüklerin bana gelmekte… Bu nasıl oluyor?..” (Kudsî Hadis)

3- Oğlan çocuğu için birbirine denk iki koyun, kız çocuğu için bir koyun kesilir. (Hadis)

4- Gökten ateş yağınca, kurtulacak bir kişi de olsa, namaz ehli olur, “hadis” i ile “Yaptıklarınızla bir yere varamazsınız…” hadisini nasıl bağdaştırabiliriz?...

5-  Allah’ım, bizi, dünyada varlığını kalb gözü ile görenlerden eyle. Ahirette ise baş gözü ile bakanlardan kıl. (A.K.Geylânî-291)

6-  Hikmet ehline göre, hiçbir şey için son tasavvur edilmez. Eğer son olsaydı yine baştan başlamak gerekirdi. (İ.Arabî-167)

7- Ahmedî ve Muhammedî nedir?

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 13.08.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com