SOHBET KONULARI - 15

www.sufizmveinsan.com
 

1- Zümer Sûresi-39/42: Allah, ölümleri vaktinde (fiziki ölüm ve hakiki ölüm’de) nefsleri vefat ettirir... (Ölmeden önce) ölmemiş (gaflette ve uykuda) olan (nefsleri) de uykularında (gaflette vefat ettirir/ya da ölmeden önce ölmeyenin vefatı uykusudur)... Hakkında ölüm hükmettiğini imsak eder (tutar?), diğerlerini bir ecel-i müsemma’ya (belli bir vakte, kiyamete) kadar irsal eder (salar).... Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayetler vardır. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali-39/42: Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

2- Tevbe Sûresi-9/14:  Mukatele edin onlarla (ki,) Allah sizin elleriniz ile/(olarak) onları azablandırsın, rezil etsin onları, onların aleyhine size nusret versin ve (böylece) mü’minler kavminin sadırlarına  şifa versin. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali- 9/14: Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onların cezasını versin ve ... onları rezil ve rüsvay etsin, yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın. Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın.

3- Bir kimseye biniti güçlük çıkardığı, karısı veya ev halkından birisi huysuzluk ettiği zaman kulağına ezan okusun. (Hadis)

4- İman sahibi, yüzden sevinçli görünür, ama içi yanar. (Hadis)Allah sevdiği kimseyi üzmez; ama tecrübe için bazı belâlar verir. Bu iki Hadis nasıl anlaşılmalı?..

5- İlim, işi çağırır; iş, onun çağrısına uyarsa, iyi, uymadığı takdirde sahibinin boynunda çekilmez vebal olur. (Hadis)

6- Cahil baş gözü ile bakar. Akıllı kişi akıl gözü ile görür. İrfan sahibi ise, kalp gözü ile… (Geylânî-293)

7- Ruhul Kuds:Benden korkan biri gelirse, ona güven verin…

Benden emin olan biri gelirse, onu korkutun… (35-İ.Arabî)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 02.09.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com