SOHBET KONULARI - 16

www.sufizmveinsan.com
 

1- Yâsîn Sûresi: 36/38-Ve Güneş (de bir ayettir ki) kendine göre bir müstekarr’a (istikrar-ikamet-karar-kalma yerine, yörüngesinde) akar gider... Aziyz, Aliym’in takdiridir bu!. (H.Güler)

Elmalılı Meali-Yasin S.36//38- Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

36/39-Ay’a gelince, ona menziller (konak yerleri) takdir ettik... Nihayet kadiym urcun (kuruyup incelen eski hurma dalı, salkım sapı) gibi yay (hilal) şeklinde iade olur. (H.Güler)

Elmalılı Meali-Yasin S. 36/39- Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

36/40-Güneş’in Ay’a yetişmesi gerekmez, gece de gündüz’ü öne geçici değildir... Her biri bir felek’te yüzerler (ancak kıyamette cem’olunurlar?). (H.Güler)

Elmalılı Meali-Yasin S. 40- Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

2-Tekvir Sûresi-81/19- Ki, muhakkak O, kerim(şerefli, yakın) bir Rasul’ün kavli(sözü)’dir. (H.Güler)

Elmalılı Meali - 81/19- Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür.

3-Ölülerle arkadaşlık etmeyiniz. (Hadis)

4-Ellerin terbiyeli olsun!.. (Hadis)

5-Bir dirhem sahibi arifin kalbindeki boşluk, iki dirhem sahibi arifin kalbindeki boşluktan daha büyük olur. (Ebu Muhammed Abdülaziz- İ.Arabî)

6-Sebeplere dayanmak insanı manevi duygulardan mahrum eder. (222-A.K.Geylânî)

7-Sadaka veren arif kişi, sadaka dağıtmak üzere çıktığında, karşılaştığı ilk yoksula sadakasını verir. (Arabî)

8-Esmâsına sınır koymamaktır“KUL”luk!.(A.Hulûsi-Rasûlullah’a Zulmedenler) Nasıl açıklanabilir.

9Huzuruna çıkan” hüsrandadır!.

“Huzurda olmanın sonuçlarını yaşayan”, yanmaktan azâd olmuştur!

“Huzurdan uzaklaştırılmışlığı” yaşayanın alâmeti, çeşitli indî, nefsanî, şeytanî gerekçelerle yaptığı dedikodu ve gıybetle ömür tüketmesidir!. (A.Hulûsi-Rasûlullah’a Zulmedenler) Nasıl açıklanabilir?.

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 14.09.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com