SOHBET KONULARI - 17

www.sufizmveinsan.com
 

1- …İşler Allah’a döndürülür. (2/210, 3/109, 8/44)

2- Neml Sûresi-27/40: …Kim şükreder ise ancak kendi nefsine şükretmiştir... (Hasan Güler “B” Meali)

3- Kim atıcılık öğrenir ve sonra bırakırsa o bizden değildir-veya: âsi olmuştur."(Hadis)

4- Hayrı güzel ve parlak yüzlerde arayınız . (Hadis)

5- Allah-ü Teâla, yere ve semaya hitab etti ve:

İkiniz de, ister isteyerek, ister istemeyerek, gelin..” dedi.

Bunun üzerine onlar da:

İsteyerek geldik..” dediler.(41/11)

O’na, yani:

Geliniz..”

Emrine ilk icabet eden Kâbe oldu.. Bu yerden..

Semâdan ise.. Kâbe’nin tam hizasına gelen kısım… (Şeceretü’l Kevn - İ.Arabî)

6- “Allah’a ibadet”, kulluğunun idrâkında olmak demektir!. (Ahmed HULÛSİ)

7- Fenadan sonra olan bekaya itibar edilmez.

Beka vermeyen hiçbir fenaya itibar edilmez. (Arabî-Risaleler)

8- Hakk’ın yaptığı işlerde kadere sığınma. Kader içinde cereyan eden işlere de elini, dilini karıştırma. (A.K.Geylânî)

9- Ben münafıkları suya daldırırım. İrfan sahiplerini denerim. İçi bozukları bıçakla vurup kesmem, su ile terbiye ederim. (296-A.K.Geylânî

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 21.09.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com