SOHBET KONULARI - 18

www.sufizmveinsan.com
 

1- Kehf Sûresi: 18/61-Vaktaki iki denizin arasının cem’ olduğu yere(kudsi bilinç boyutuna) vardılar, balıklarını unuttular(Yunus a.s.ı da yutan balık; ki yolculuk’da, menzile vasıl olana kadar, o balık gıdalarıdır?)… Bunun üzerine o (balık) ta o denizde(beden boyutunda)  gidiş yeri olarak yolunu edinmişti(Hızır boyutunun bir kerameti olarak pişmiş balık CANlanmış ve diri olarak yoluna devam ediyordu). (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali- 18/61: Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Bu arada balık, denizde yolunu bulup kaybolmuştu.

2- 18/62- (Buluşma yerlerini) geçip gittiklerinde Musa Feta’sına: “Ğada’mızı (kahvaltı yemeği, kuşluk veya öğlen yemeği; gündüzlük; ki FENA vaktine işaret) getir bize, hakikaten şu seferimizden bize yorgunluk ilka oldu(daha önce Musa ne yorgunluk ve ne de açlık hissediyor?)”. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali- 18/62- İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Musa genç arkadaşına:

"Kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk" dedi.

3- 18/63- (Musa’nın Feta’sı) gördün mü, dedi: “es-Sahra’ya (o kayaya) sığındığımız zaman o balığı ben unuttum(Hadis-i Şerif’te o kaya, Hızır a.s.ın üzerine oturup, tanınmamak için üstünde bir örtü ile Musa a.s.la buluştuğu kaya’dır?)… Ve bana onu zikretmemi/söylememi/hatırlatmamı şeytandan başkası unutturmadı(ya balık’ı taşımak ve kollamak Musa’nın gencine ait bir görevdi; ya da Musa uyuyor, o genç uyumuyordu ki, hatırladı… Ve şeytan unutturdu? )… O (balık) acaib bir şekilde denizde yolunu edinmişti”. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali- 18/63- Adam: "Gördün mü! dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı, muhakkak şeytan bana unutturdu.

4- Cenab-ı Hak, kendisine dua eden kulunun sesi hoşuna gidince,  ondan yüz çevirdiği için değil, ancak kulunu sevdiği için kabulü/icabeti geciktirir. (Hadis)

5- Allah ile konuşmak isteyen kuran okusun… (Hadis- İbni Kesir)

6- Bütün namazların sevabı toplanacak olunsa Kur’an’dan bir harfin sevabına karşılık olamaz. (Hadis- Deylemi)

7- Subhanım, şânım ne kadar yücedir… (Bayezid-i Bestami)

8- Kendinden habersizsen; mü’minsin, kendinden haberdarsan; kâfirsin… buyurmuşlardır. (İ.Arabî)

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 27.09.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com