SOHBET KONULARI - 19

www.sufizmveinsan.com
 

1- Bakara Sûresi- 2/125- Hani, Biz elBEYTi (Beytullah’ı, Kalb’i), insanlar için MESABE (rücu’ yeri, sevap kazanma yeri, sığınak) ve emin (yer) kıldık... Makam-ı İbrahim’den (hüllet makamı; kendi hüviyetinde, kendi vasıfları ile, kendine ait manaları seyreden) bir musalla/namazgah edinin... İbrahim’e ve İsmail’e “Beytimi, tavaf edenler, i’tikaf ile ibadete kapananlar ve secde eden rüku’ edenler için tahir kılın/temizleyin” diye bilgilendirdik (emir verdik). (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali: 2/125- Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahid verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!"

2- Bakara Sûresi- 2/132- İbrahim bununla oğullarına vasiyette bulundu, Ya’kub da (vasiyyette  bulundu:) Oğullarım, Allah sizin için bu Diyn’i (Allah’a teslim olma sistemi’ni) seçtio halde müslim olmadan ölmeyin/ancak müslimler olarak ölün, dedi. (Hasan GÜLER “B” Meali)

2/132- Bu dini İbrahim, kendi oğullarına vasiyyet etti, Yakub da öyle yaptı: "Ey oğullarım! Muhakkak ki, bu dini size Allah seçti, başka dinlerden uzak durun, yalnızca müslüman olarak can verin!" dedi.

3- Allah Resulu (sav) şöyle buyurmuştur;

-Rabbimiz buyurur ki; şayet kullarım, bana itaat etselerdi; ben onlara yağmuru geceleyin gönderir, gündüzün onlara güneşi doğurur ve onlara gök gürlemesinin sesini işittirmezdim. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4222)

4- Adiy İbnu Hatim (r.a.) biri siyah, biri beyaz iki köstek bağı aldı. Bir gece bunlara baktı fakat biri diğerinden ayrılmıyordu. Sabah olunca durumu Resûlullah (a.s.)'a şöyle bildirdi:

-Yastığımın altına biri siyah biri beyaz iki iplik koydum.

Resûlullah (a.s.) takıldı:

-Beyaz iplikle siyah iplik senin yastığının altında iseler, yastığın çok geniş olmalı. (Kütüb-i Sitte: 468 )

5- Sofrada ellerin çoğalması bereketlidir. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:42)

6- Arş ve çevresinde olanlar, irfan sahibinin kalbindeki köşelerden birine konsa, bir ağırlık duymaz. (Bayezid-i Bistami) (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-83)

7- … Çünkü “iman” edilesi şeylere inanılırken onlara ters düşen şeyleri kişinin yapması mümkün değildir. (Ahmed HULÛSİ- YENİLEN!- 41)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 19.10.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com