SOHBET KONULARI - 21

www.sufizmveinsan.com
 

1- Müminler onlara denir ki: Allah anıldığı zaman kalbleri titrer. (Enfal-8/2) (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-57)

Enfal Sûresi-8/2: (Hakiki) mü’minler ancak şol kimselerdir ki, “Allah” zikredildiğinde onların kableri korkar (tanır?) (Hasan Güler- “B” Meali)

2- Neml Sûresi-27/91: “Ben yalnızca şu beldenin Rabbine kulluk yapmakla emrolundum... Ki O (bu belde’nin Rabbi) onu (bu beldeyi) tahrim etmiştir (saygıdeğer kılmıştır) ve herşey O’nundur... Ve ben müslimlerden olmakla emrolundum”. (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali: 27-91- (De ki): "Ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı kutlu kılan bu şehrin (Mekke'nin) Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Yine bana Müslümanlardan olmam emredildi."

3- Onlar SABİKUN’dur. Bilir misin SABİKUN kime derler?.. (56/10)

(Mektubat-ı Geylâni-43)

Vakıa Sûresi- 56/10: Sabikun (saadet ve şakavet ehlini öne geçenler), sabikundur (öne geçen türdür; ehlullah’dır). (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali: 56/10: Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

4- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Fakirlik iki cihanda yüz karasıdır. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-85)

5- Bir Kudsî Hadiste buyurulur ki:

-Yâ Muhammed, günahkarlara benim gafur olduğumu, sıddîk mertebesine erenlere de gayyur olduğumu müjdele. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-127)

(Gayur: Hamiyetli, çok çalışkan, dayanıklı, çok gayretli, kıskanç. ("Gayyur" diye yazılması yanlıştır.)

6- Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

-Sizden biriniz tek pabuçla yürümesin, ya her iki ayağına pabuç giysin veya her iki ayağını çıplak kosun. (TİRMIZİ CİLT III No: 1833)

7- Tefekkür ile “taallüm” (öğrenme) eşdeğer olup, taallüm bir kişinin herhangi bir âlimden istifade etmesidir. Tefekkür ise insan ruhunun “Külli Ruh” tan istifadesidir. Külli Ruh tesir ve talim bakımından tüm ulemâ ve ukalâdan çok daha üstündür. (Gazali-Tevhid ve Ledün Risaleleri-89)(Ukalâ: Akıllılar)

8- Allah’tan kork, başkasından yana emin olursun. (Hz.Ali-Hikmetler ve Sırlar-63)

9- Her kim bu âlemde sıfat tecellisine ererse, öbür âlemde şekilsiz olarak zâtını görür. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-66)

10- Hak, bir takım icatlara bizleri alet ettiği için bizler dişileriz.. (Vasiyetler-Arabi-24)

11-- “Huşû”nun nedeni, “rububiyet” gerçeği değil; “Ekber”iyet nurlarının kişiye açılmaya başlamasıdır.

Bu durum da kişiyi, “Kahhâr”iyet  gerçeği ile yüzleştirir!. Sonuç, “Ahadiyet” sıfatının bilinçte açığa çıkışıdır. (A.Hulûsi-YENİLEN-132)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 01.11.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com