SOHBET KONULARI - 22

www.sufizmveinsan.com
 

1- …Muhakkak Allah’ın rahmeti, dış âleme Muhsinlerden gelir. (7/56) (Mektubat-ı Geylâni-36)

A’raf Sûresi - 7/56: Islah edildikten sonra Arz’da ifsad yapmayın... Korkarak ve umarak O’na dua edin/O’nu çağırın... Muhakkak ki Allah Rahmeti muhsinlere/muhsinlerden (size) yakındır. (Hasan Güler- “B” Meali)

2- Bedeviler iman ettik dediler. De ki; siz iman etmediniz. Fakat İslâm’a girdik deyin. İman kalplerinize henüz yerleşmedi. Eğer Allah’a ve Resûlüne iman ederseniz Allah yaptığınız güzel amellerden hiçbirinin sevabını size eksik vermez. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. (Hucurat Sûresi-49/14) (Gazali-Tevhid ve Ledün Risaleleri-14)

Hucurat Sûresi - 49/14:  Bedeviler: “İman ettik” dedi... De ki: “İman etmediniz!... Fakat ‘İslam/müslüman olduk’ deyin... İman henüz kalblerinize dahil olmamıştır... Eğer Allah’a ve O’nun Rasulü’ne itaat ederseniz, (Allah) amellerinizden hiçbir şey eksiltmez... Muhakkak ki Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir”. (Hasan Güler- “B” Meali)

3- “Risâlet” bildirisine “iman” edilir; “Nübüvvet” bildirimine “teslim olunur”!.. Birincisine “mümin”, ikincisine “müslim” denir. (Ahmed HULÛSİ - “İMAN” NEYE)

4- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Nebîler ve velîler; evlerinde namaz kıldıkları gibi, kabirlerinde de kılarlar. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-63)

5- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Ben Allah’tan, müminler de bendendir. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-69)

6 - Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

Deniz ol, şeklin değişmez ama; orada nefsin karacı askerleri ölür. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-108)

7 - Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

İhlâs sahipleri büyük tehlikenin ucundadırlar. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-84)

8- Eğer kelime-i tevhidin mânâsı; kalbinde ise mümin, ruhunda ise âşık, “sırr”ında [kalbdeki vedia-yı ilahi ve lâtife] ise mükâşifsin.

Birinci nevi iman avama, ikinci havâssa, üçüncü havâss-ı havâssa aittir. Bu itibarla, ilki mânâdan yoksun, mücerret bir haber-i sadıkın, ikincisi kalbin inşirahının (ferahlanmak, mesrur olmak) ve basiretin, üçüncüsü mükâşefe ve müşahedenin meyvesidir. (Gazali-Tevhid ve Ledün Risaleleri-18

9- Hazreti Ahmed Aleyhisselâm’ın  sünnetleri dinin bizzat kendisidir. (Vasiyetler-Arabi-22)

10- Hadis-i Şerif rivayeti, Rasûlullah’a bağlantı kurmaktır, Allah O’na Salat ve selâm eylesin. (Hz.Ali-Hikmetler ve Sırlar-83)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 09.11.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com