SOHBET KONULARI - 25

www.sufizmveinsan.com
 

1- Yâsîn Sûresi (36) / 26.Âyet: (Ona): “Cennete dahil ol!” denildi... Dedi ki: “Keşke kavmim bileydi”. (H.Güler- “B” Meali)

Elmalılı Meali – 36/26: (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

27.Âyet: “Rabbimin ben’i mağfiret ettiğini ve beni ikram olunanlardan kıldığını”. (H.Güler- “B” Meali)

Elmalılı Meali – 36/27: "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

28.Âyet: Ondan sonra onun kavminin üzerine Sema’dan hiçbir ordu inzal etmedik, inzal ediciler de değildik. (H.Güler- “B” Meali)

Elmalılı Meali – 36/28: Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

2- Ahkaf Sûresi (46) /10.Âyet:

De ki: “Gördünüz mü (bir düşünün bakalım), eğer (O) Allah indinden idiyse ve siz Onu küfr (inkar) ettiyseniz, İsrailOğullarından bir şahid (Abdullah B. Selam, ?) de Onun misli üzere şahidlik etmiş de (böylece Ona) iman etmişse ve siz büyüklük taslamışsanız!?... Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayet etmez”.

Elmalılı Meali - 46/10: De ki: "Ne dersiniz, eğer bu Kur'an Allah tarafından ise ve siz de onu inkâr etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğulları'ndan bir şahit de onun bir benzerini (Tevrat'ta görüp) inanmışken siz hala büyüklük taslarsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız)? Şüphesiz ki, Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez."

3- Bunu (Efendimiz vesveseyi kastediyor) hissedersen, sağ elinin başparmağını kaldır, sol uyluğuna vur ve şöyle de:

''Bismillâhi..''

Çünkü bu, şeytanın bıçağıdır.  (Râmûz’ül Ehâdîs-906)

4- Cuma günü biriniz mescitte oturduğu yerde uyuklarsa kalkıp yerini değiştirsin. (Râmûz’ül Ehâdîs-899)

5- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

-Allah şöyle buyuruyor:

-Dünyada kulumun iki gözünü alırsam, benim katımda bunun karşılığı ancak cennet olur. (Kudsî Hadis / İbni Arabî - Nurlar Hazinesi-104)

6- İnsanın utanması örtüsüdür. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:60)

7- İnsan; kâinatın ulvî ve suflî özelliklerini benliğinde topladığına göre, gerek enbiyâ, gerek evliya hatadan beri olamaz. Ancak peygamberler; Nübüvvet ve Risaleti uhdelerine aldıktan sonra büyük günahlardan masumdur. Küçük hatalardan değil… Evliya zümresi masum değildir.

Derler ki:

-Evliya zümresi, tam kemâle erdikten sonra, büyük günahlardan mahfuzdur. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-77)

8- Her kim kelâmını amelinden sayarsa az konuşur. [Cami’us Sağir] (Vasiyetler-Arabi-87)

9- Esmâ mertebesi beynin neresinde?

Beyin, “Esmâ mertebesi”nin neresinde? (Ahmed HULÛSİ - Muhteşem İrsal)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 29.11.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com