SOHBET KONULARI - 27

www.sufizmveinsan.com
 

1- 92/1: Gecenin kaplayışına yemin olsun…

92/2: Ortalığı aydınlatan gündüze yemin olsun…  (Mektubat-ı Geylâni - 99)

Leyl  Sûresi-92/1: Kasem ederim örttüğü vakit Gece ye,

Leyl Sûresi-92/2:Parlayıp açığa çıktığında Gündüz'e. (Hasan Güler “B” Meali)

2- Aziz ve Celil olan Allah buyurur:

Benim kulum, Benim has kulum savaş sahnesinde dengiyle karşı karşıya bulunduğu halde Beni zikr edendir. (Kudsî Hadis / İbn-i Arabî - Nurlar Hazinesi - 118)

3- Geçmiş Peygamberlerin sözlerinden insanların en son idrak ettiği şey şudur:

“Eğer utanmıyorsan istediğini yap!” (Râmûz’ül Ehâdîs - 5)

4- Her arâbi ayın son çarşambası, uğursuzluğu devamlı olan bir gündür. (Râmûz’ül Ehâdîs - 6)

5- Şam’a orduyla giden Halife Ömer (r.a), şehre yaklaştığı zaman, Veba salgını olduğunu haber alır... Bunun üzerine, orduya geri dönülmesi talimatını verir.

Bu durum üzerine, "kader" kavramını anlayamayan ve işin şeklinde kalanlar şaşırırlar ve sorarlar:

- Allâh’ın kaderinden mi kaçıyorsun yâ Ömer?..

Kaderin tekniğini anlamış olan Hazreti Ömer (r.a)’ın cevabı hepimize bir derstir:

-Allâh’ın kazâsından Allâh’ın kaderine kaçıyorum!..

(Ahmed HULÛSİ – Dua ve Zikir – Dua ve Kader / 29-30)

6- Ortada hiçbir sebep olmadan konuşmayınız. Yakınlarınız, dostunuz ve tanıştığınız kimselerle fazla oturmayınız. (A.K.Geylâni- İlâhî Armağan /341)

7- İnsanın aklının delili konuşmasıdır, soyunun delili de işidir. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:69)

8- … Taatın karıştığı günâha istiğfar ve tevbeyi izafet edersen o günah, taat üzere taat ve yakınlık içinde yakınlık olur.  (Arabî – Vasiyetler / 45)

9- Biri şöyle sordu:

-Korku ateşi mi çetin, yoksa şevk ateşi mi?

Şu cevabı verdi:

-Mürid için korku ateşi, Murad için de şevk ateşi… (A.K.GEYLÂNÎ – İlâhî Armağan /389)

10- Cümle âlem hayâldir; amma hayâlde hakikat görüntüleri her an ve ebeden cilve göstermektedir!.. (Ahmed HULÛSİ - Gavsiye Açıklaması - [Hâce Abdurrahman Câmî] / 201)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 13.12.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com