SOHBET KONULARI - 28

www.sufizmveinsan.com
 

1- Kevser Sûresi – (108):

Âyet-1: Muhakkak ki biz verdik sana O Kevser’i (Kesret’te Tekliğin müşahadesini; en mazhar sensin) !.

Âyet-2: O halde Rabbin için (o Rabbani müşahadenin gerçekleşmesi için) bilfiil salat (Tam Namaz’ı) ifa et (Ettehiyyatu lillahi vasSALAVATU... diyerek teşehhüdü ifa etmek sana mümkündür) ve (tam fena’yı, tam yakınlığı sağlayan) kurbanı kes.

Âyet-3: Muhakkak ki sana buğzedip uzak duran (el-As b. Vail) var ya, asıl odur ebter (güdük, soyu kesik; Baka’dan mahrum).

2- Hac Sûresi – 22/37: (Onlar öyle kurbanlıklardır ki) onların etleri de onların kanları da Allah’a asla nail olmaz/erişmez, fakat sizden O’na takva nail olur (Gerçek kurban eti-kanı olan nesne değil, takva gerekli olan nefslerinizdir)... İşte böylece (Allah), onları size (riyazat, mücahade ile) boyun eğdirdi ki, size hidayet ettiği üzere Allah’ı tekbir edesiniz... Muhsinleri müjdele!.

3- Şuara Sûresi-26/133: “En’am (kurban edilebilir hayvanlar) ve oğullar ile (B sırrınca) size imdad etti”.

4- Al’i İmran Sûresi – 3/183.Âyet: Onlar ki şöyle demişlerdi:

“Doğrusu Allah bize, Nar’ın (Aşk ateşinin) yiyeceği bir kurban (B sırrınca) getirinceye kadar bir Rasûl’e iman etmememizi, ahdetti”...

(Onlara) de ki:

“Benden önce apaçık deliller/mucizeler ve dediğiniz (şey) ile size (B sırrınca) Rasûller geldi... (İşi zahir yönü ile algılamanıza göre bile) eğer söylediğinizde sadıklar iseniz niçin onları öldürdünüz?”.

5- Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:

-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

-Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifâ edin. (1146)

6- Yezîd İbnu Abdi’l –Müzenî (r.a.) anlatıyor:

-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

-Oğlan çocuk için akika kurbanı kesilir, çocuğun başına kurban kanı değdirilmez. (6898)

7- Abdullah İbnu Kurt anlatıyor:

-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

-Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban bayramı günüdür, bunu, fazilette Nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder. (4527)

8- Kurban ne kadar daha büyük ve daha iyi olursa; cehennemden azad olman o derece kuvvetlenmiş olur. (Hadis- İBN KESİR CİLT X S:5455)

9- Kurban, arınmak içindir!… Diyet, kurtulmak içindir!. (Ahmed HULÛSİ -Sistemin Seslenişi-2 / Kurban Kes-257)

10- Hz.Harun, İbn Arabi’ye ,5.kat semada karşılaştıklarında; 

“Bazı âriflerin âlemin gerçekliğini inkâr etmesinin sadece tecelliyâta  dair marifetteki eksiklikten kaynaklandığını…”açıklar. (İbn-i Arabî / FUTUHAT- lll. S.345-350)..

11- Kurbanın fidyesi de koç oldu. Çünkü koç menzili orta şeref evidir ve evlerin en şereflisi olduğu için de âlemin ruhudur. Koç onun bedeninin fidyesiydi, ruhunun değil. (Arabî- Risaleler / 3-288)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 21.12.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com