SOHBET KONULARI - 29

www.sufizmveinsan.com
 

1- Maide Sûresi – 5/51: Ey iman edenler!.. Yahudileri ve Hristiyanları evliya (sohbet dostları) edinmeyin... Onlar birbirlerinin evliyasıdır... Sizden kim onları veli edinirse, muhakkak ki o onlardandır... Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu (Zatına) hidayet etmez. (H.Güler – “B” Meali)

2- Hamil-i Kur’an (ahkâmı ile amel eden) vefat ettiği zaman, Allah yere onun etini yememesini tembihler. Yer de:

-İlâhi! Senin kelâmını kalbinde taşıyan bir adamın etini ben nasıl yiyebilirim?.. der. (Râmûz’ül Ehâdîs-869)

3-  Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

-Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır.

Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır.

Haberiniz olsun Allah’ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir.

4- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor:

-Mü’min Allah’ın nûru ile bakar. (A.K.Geylâni - Sırr’ül Esrar / 90)

5- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:

- Gece dilencilerini ters çevirmeyiniz. Onlar ne insan, ne cin tayfasındandır; Hakk’a mensup kimselerdir. Onların vasıtası ile Cenab-ı Hak, içinde bulunduğunuz hâli dener.  (A.K.Geylâni- İlâhî Armağan /438)

6- İlim, şer’i ve aklî olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat hakiki âlimler nazarında şer’i ilimlerin çoğu aklî, aklî ilimlerin çoğu da şer’idir. (Gazalî - Tevhid ve Ledün Risaleleri / 81)

7- Nefis, dengesini yemekle, içmekle bulur, ruh da gıdasını musiki ile bulur.

(Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 50)

8- Müzik, aklın ötesinde gelir; ve şuurun ötesiyle değerlendirilir!.

(Ahmed HULÛSİ – DOST’tan Dosta – Söz:209)

9- Allah’ın takdir ve kazasıyla olan iman, Allah’ın katında ibadetlerin en yücesi ve kurbatın en yakınıdır. (Arabî – Vasiyetler / 45)

10- …bireyin düşünce boyutunda oluşan bir istek, bir ilahın veya kişinin değil -Kur’an tabiri ile dile getiriyorum- kişinin özünde mevcut olanın, yani nefsin, Data’nın dileğidir. Yüzde yüze yakın bir şekilde, ama değişik bir renge bürünerek zahir olur. Gelmemesine imkân yoktur.  (Ahmet F. YÜKSEL – The Secret)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 27.12.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com