SOHBET KONULARI - 3

www.sufizmveinsan.com
 

1- Bakara Sûresi-2/261:  Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz habbe/dane bulunan tek bir habbe/dane gibidir... Allah istediği kimse için kat kat artırır... Allah Vasi’dir, Aliym’dir. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali-2/261:  Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir.

2- Bakara Sûresi-2/15: (Amellerinin cezası; intikam sistemi gereği) Allah onlarla alay ediyor da tuğyan (azgınlık) ları içinde basiretsizce kendilerini sürüklüyor. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali-(2/15): (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir.

3- Çocuk (doğumunda) ağlamadan ölürse üzerine namaz kılınmaz, vâris olmaz, ona da vâris olunmaz. (Hadis)

4- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

-Kim Kitabullah hakkında şahsî re'yi ile söz ederse, isâbet bile etse hatâdadır.

Rezîn şu ilâvede bulunmuştur:

"Kim re'yi ile söz eder de hata ederse küfre düşer." (Hadis)

5- Osman İbnu Ebî'l-As (radıyallahu anh) anlatıyor:

-Ey Allah'ın Resûlü dedim, şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına girip kıraatimi iltibas etmeme sebep oluyor, (ne yapayım?)

Aleyhissalâtu vesselâm bana şu cevabı verdi:

-Bu Hınzeb denen bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi ondan Allah'a sığın. Sol tarafına üç kere tükür!

(Osman İbnu Ebî'l-As) der ki:

-Ben bunu yaptım, Allah Teâla Hazretleri onu benden giderdi." (Hadis)

6- Ebu Musa (radıyallahu anh) anlatıyor:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

Kur'ân okuyan mü'minin misâli portakal gibidir; kokusu güzel tadı hoştur.

Kur'ân okumayan mü'minin misâli hurma gibidir; tadı hoştur fakat kokusu yoktur.

Kur'ân okuyan fâcirin misâli reyhan otu gibidir; kokusu güzeldir, tadı acıdır.

Kur'ân okumayan fâcirin misâli Ebucehil karpuzu gibidir; tadı acıdır, kokusu da yoktur."

7- Şartlanmaları veya duygularıyla seni değerlendirip yanında olanlar, bil ki ilmin yolunda yürüdüğün takdirde yarın senin yanında olmayacaklar!. (Ahmed HULÛSİ)

8- Noksan sıfatlardan münezzeh (uzak) olan Allah'ı; yapmayı iyice dilediğim şeyleri yapmamakla, bağladığım düğümleri çözmekle tanıdım. (Hz.Ali)

9- Ayık olan kişiler Hakk’ın tecellisini kalpleri ile görürler. (Geylâni)

10- ..Avamın sandığı gibi aklı başından alınan mecnunlara meczup denmez.

Cezbe başkadır, cinnet başkadır.

Meczub has, Velî geneldir.

Bütün meczublar velîdir. Ama bütün velîler meczub değildir. (İ.Arabî)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 17.05.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com