SOHBET KONULARI - 30

www.sufizmveinsan.com
 

1- Nahl Sûresi – 16/15: Ve (Allah), sizi sarsar/çalkalayıp sallar diye Arz’da sabit dağlar, doğru yolu bulasınız/yolunuzu bulup hidayete eresiniz diye nehirler ve yollar koydu. (H.Güler – “B” Meali)

2- Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

-Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, O’ da bizi sever. (4584)

3- Cömerdin yemeği şifa, cimrinin  yemeği  hastalıktır. (Hadis - Feyzül Kadir)

4- İbn Abbas (r.a.)’dan;

— Peygamberimiz (s.a.v.) Hacer-i Esved  hakkında şöyle buyurdu:

— Allah’a yemin ederim ki,  Cenâb-ı  Hak kıyamet gününde onu;  “ Hacer-i Esved’i gören gözleri ve konuşan dili olduğu halde,  kendisine ihlâs ile el sürüp öpen kimsenin cennetlik olduğuna şahit olarak diriltecektir.” (TIRMIZİ)

5- Büreyde (r.a.) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.v.)buyurdular ki:

-Mü'min alnının teriyle ölür. (5385)

6- Ayıklık bir hizmettir.

Uyku bir vuslat âlemidir.

Bir kul namaz ânında uyursa, Hak Teâla onu meleklere överek gösterir. (A.K.GEYLÂNÎ -İlâhi Armağan / 450)

7- Zaman ve mekân esasen insan beyninin algılama sistemine göre vardır!.

İnsan gerçekte salt bir düşünceden ibarettir!. "Allah" yaratısı veri tabanının kendisinde açığa çıkarttıklarının sonuçlarını her an yaşamakta olan bir kuldur insan!.

(Ahmed HULÛSİ – Yenilen! – Anladığım İslâm / 20)

8- İmam namazda “Amme” Sûresini okudu :

Biz yeri bir döşek ve dağları da kazıklar yapmadık mı?..

(Nebe Sûresi, 6 ve 7. Âyetler)

Âyetini okuyunca imamın okuyuşuyla ilgim kalmadı. Onun sesini duymaz oldum. Sözünü ettiğimiz Şeyhimiz Ebu Cafer’i gördüm. Şöyle diyordu:

-Âlemin döşeği ve (sarsılmasına engel olan dağları) kazıkları müminlerdir.

Müminlerin döşeği ve (sarsılmalarını engelleyen) kazıkları âriflerdir.

Âriflerin döşekleri ve (sarsılmalarını engelleyen) kazıkları Nebi’lerdir.

Nebilerin döşekleri ve (sarsılmalarını engelleyen) kazıkları Resullerdir.

Bu arada yüce Allah’ın anlatmasını dilediği başka hakikatler de anlattı.

Bu sırada yeniden imamı duymaya başladım:

Konuşan doğruyu söyler.. İşte o kesin olarak gelecek gündür.. Âyetini okuyordu. (İbn-i Arabî - “Rûhu’l Kuds” / 112)

9- Eğer sen fakir isen; Allah’ın huzuruna zenginler gibi, zelil isen; azizler gibi, zayıf isen; güçlüler gibi gelme. Allah’ın divanına aczini, fakrını itiraf ederek gelirsen bilmiş ol ki sabreden fakirler O’nun yanında olurlar. Zelil ve kalbi kırık bir vaziyette varırsan şüphesiz O senin yanı başında olur. Nitekim:

—Beni anın ki, ben de sizi anayım… buyrulmuştur. (Gazali-Tevhid ve Ledün Risaleleri–26)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 03.01.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com