SOHBET KONULARI - 32

www.sufizmveinsan.com
 

1- Yâsîn Sûresi–36/45: Onlara: “Önünüzden ve arkanızdan korunun ki rahmete eresiniz” denildiğinde (yüz çevirirler). (H.Güler – “B” Meali)

Elmalılı Meali: 36/45: Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman, (ondan yüz çevirirler)

2- Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Ameller Allah Teâla hazretlerine Pazartesi ve Perşembe günleri arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim. (K.S.3137)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:

—Ey Mü’minler! Allah’ın helak ettiği bir ülkeye uğrarsanız (oradan geçerken) oradan süratle geçiniz.  (Râmûz’ül Ehâdîs/877)

4- Hadis-i Kutsi’de Allah şöyle buyuruyor:

—Ey Kur’ân ehli olanlar; amellerinizde Tek’liğe riayet edin. (ARABÎ -Vasiyetler- 146)

5- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:

-İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek.  İkincisi, ölü için matem tutmaktır. (MÜSLİM)

6- “Nokta”sındaki kudrete ermiş olanları, dışardan bakanlar, ateşe atılmış olarak görürler! Oysa ateş içinde selâmettedir onlar! Çünkü “hasbiyallahu...” sırrı vardır onlarda! Ateş onlara ulaşmaz! (Ahmed HULÛSİ – “NOKTA”NDAKİ KUDRET)

7- Orası bir başka denizdir… Orada yok olmaktan korkulmaz… Var olmaktan korkulur… Esas mesele de yok olabilmektir. Çünkü orada yok olmanın mükâfatını şu Âyet-i Kerîme bize bildirir:

—Artık onun mükâfatı Allah’a kaldı… (4/100)

Yok ol ki, var olasın… Ondan varlık gelmeyince nice yok olunur ki?... (A.K.GEYLÂNİ - Mektubat-ı Geylâni–111)

8- Hak, İnsan-ı Kâmil’in sûretini kendine ayna kılmıştır.

Zira bir şey ona bakana ayna olursa, ona temaşa eden kendinden başka bir şey görmez.

Dolayısıyla kişi kadına olan şiddetli muhabbet ve meylinden dolayı, kendisini onda görürse kendi sûretini görmüş olur. (Arabî – Vasiyetler / 128)

9- Batılın ömrü bir anlıktır, hakkın saltanatı kıyamete kadar sürer. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:53)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 17.01.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com