SOHBET KONULARI - 33

www.sufizmveinsan.com
 

1- Yâsîn Sûresi–36/11: Sen ancak Zikre (hakikatına) tabi olan ve gaybı olarak Rahman’dan haşyet duyanı uyarırsın... Onu bir mağfiret ve keriym bir ecir ile müjdele!. (H.Güler – “B” Meali)
Elmalılı Meali - 36/11: Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükâfatla müjdele.

2- Kâb İbnu Mâlik (r.a.) anlatıyor:

-Rasûlullah (s.a.v.) hep Perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi. (K.S.2155)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:

—Birinizin kulağı çınlarsa  beni ansın ve bana salât-ü selam  getirsin ve şöyle desin: “Beni anan kimseyi Allah hayırla ansın.” (Râmûz’ül Ehâdîs/718)

4- Aziz ve Celil olan Allah (bir Kudsî Hadiste şöyle) buyuruyor:

-Ey Âdem oğlu, herkes seni kendisi için ister. Ben ise seni senin için isterim, oysa sen Benden kaçıyorsun. Ey Âdem oğlu, bana karşı hiç de âdil değilsin!.. (İbni Arabî-Nurlar Hazinesi-122)

5- Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

—Cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır. (Riyâz’üs Sâlihîn - 5/56)

6- Günahları bırakmak sureti ile kibarlığını koru. (Hz. ALİ – Hikmetler ve Sırlar / 43)

7- Bu mektubu daha önce yok iken sonra olana, terkibe katılıp mekândan beri olana, ana vakıf olduğu için sırrıyla zamandan münezzeh olana gönderiyorum. (ARABÎ - Risâleler – 3/81)

8- Zâhitlik bir ânın işi, şüphelilerden çekinme hâli olan verâ ise iki anda biter. Ama marifet âlemi, ebediyetlerin harcanması ile elde edilir. Marifete çalış, ebedi hayatı kazan. (A.K.GEYLÂNÎ-İlâhi Armağan / 460)

9- "Rabb-ül âlemîn" demek başka şeydir;

"Rabb-ül âlemîn"e iman etmek başka şeydir;

"Rabb-ül âlemîn"i seyretmek başka şeydir!. (Ahmed HULÛSİ- Yenilen! – 60)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 24.01.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com