SOHBET KONULARI - 36

www.sufizmveinsan.com
 

1- Bakara Sûresi – 2/73: “Onun (boğazlanan bakara’nın) bir kısmı ile ona (öldürülen nefs’e) darbedin” dedik... İşte böyle diriltir Allah mevtaları... Ve size ayetlerini gösteriyor ki, belki akledersiniz. (H.Güler- “B” Meali)

Elmalılı Meali - Bakara Sûresi – 2/73- İşte bundan dolayı, o sığırın bir parçası ile o ölüye vurun, dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve size âyetlerini gösterir, belki aklınızı başınıza toplarsınız.

2- Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

—Herhangi bir Müslüman Cuma günü veya Cuma gecesi ölürse, Allah, behemehal onu kabir azabından korur. (TİRMIZİ CİLT II No: 1080)

3- Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) zenginlere koyun-keçi edinmelerini emretti ve buyurdu ki:

—Zenginlerin tavuk edinmeleri halinde, Allah, köylerin helak olmasına izin verir. (K.S.6667)

4- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Kişinin her işittiğini söylemesi, yalan olarak yeterlidir.

5- Ne mutlu ailesi olmayana. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:141)

6- Kelime-i Tevhid hem başlangıç, hem sonuçtur. Her şey onunla başlar ve biter.

(İmam Gazalî Hz. - Tevhid ve Ledün Risaleleri - 63)

7- O’nun, sana verdiği nimetlere karşı şükür etmen nasıl nimetlerin artışına vesile ise, sen de emir ettiklerini uygulamakla “O”nun sana olan şükrünü artır.

(İbn Arabî Hz. – Vasiyetler - 155)

8- "Tevhid"ler, yani "tevhid-i ef`âl", tehvid-i esmâ", tevhid-i sıfat" ve tevhid-i zât" hep uruç yollu, kişini kesretten vahdete doğru seyrinde yaşanılan idrâklardır.. "Tecelli"ler, yani "tecelli-i esmâ", "tecelli-i sıfat" ve tecelli-i zât" ise nüzûl yollu, teklikten çokluğa doğru olan bakış açısının yaşanılmasıdır.

(Ahmed HULÛSİ – Bilincin Arınışı /114-115)

9- … gözlemci, mevcudatın her noktasında Mutlak varlığı müşahede etmek zorunda. Bireyin gördüğü şey ne olursa olsun, ister işine gelsin, ister gelmesin, yorumsuz kalmak ve sadece seyretmekle mükellef. Biraz daha ileri giden ise zahirin hakkını vererek ona göre davranışlarda bulunur. (Ahmet F. YÜKSEL – Altı kaval, üstü… yazısından)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 14.02.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com