SOHBET KONULARI - 37

www.sufizmveinsan.com
 

1- Şuara Sûresi – 26/52: Musa’ya: “Kullarımı (Firavunun memleketinden çıkarıp, Firavunun boğulduğu denizinden geçinceye kadar) geceleyin yürüt... Muhakkak ki siz tabi (takip) olunacaklarsınız” diye vahyettik. (H.Güler – “B” Meali)

Elmalılı Meali - Şuara Sûresi – 26/52: Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.

2- Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar:

—Eşek, domuz, Yahudi/Mecusî kadın... Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder.

Bir diğer rivayette şöyle denmişti:

—Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar. (9–30 / 2732)

3- Ebû Saîd (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Namazı hiçbir (haricî) şey bozamaz. İmkânınız nispetinde defetmeye çalışın. Çünkü (bozmak isteyen) şeytandır. (32 / 2735)

4- Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Allah yolunda savaşırken yaralanan herkes, kıyamet günü, rengi kan renginde ve misk gibi kokarak kanayan yarası ile Allah’ın huzuruna gelir.

(Hadis - Riyâz’üs Sâlihîn - 5/50)

5- Seni unutan sana iyilik etmiştir, sana düşman olmayan da sana dostluk etmiştir.

(Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:215)

6- Farz ibadetlerde, Hak kulla işitir ve görür.

Nafile ibâdetlerde, kul, Hak ile işitir ve görür.. (İbni Arabî Hz. - Vasiyetler–82)

7- Cehaletle ibadet olmaz. Cehalet hâliyle kim ibadet etmeye kalkarsa; yıktığı, yaptığından çok olur. (A.K.Geylâni Hz. - İlahi Armağan / 445)

8- 2. yarım dairenin yolculuğu kolaylaştırılmış olanlar ise burada kalmayıp, fıtratları gereği olarak seyirlerinde devam ederler... Bu defa TEK’in İlim sıfatının, “Mürid” ismiyle işaret edilen İrade sıfatı aracılığıyla Kudrete dönüşerek, kesrete ait ilmî sûretleri meydana getirdiğini; bu ilmî sûretleri hâvi mücerred melekin, kendisinden açığa çıkma mahalli olan “RUH” adlı müşahhas meleğe dönüştüğünü, bundan meydana gelen hamelei arş denen müşahhas meleklerin varlığını ve boyut boyut bunlardan meydana gelen diğer müşahhas melâikenin varlıklarıyla evren içre nice evrenlerin ve sâir varlıkların oluşumunu müşahede ederler. Nelerden nelerin nasıl meydana geldiğini, hangi müşahhas melek(kuvve)lerin hangi kuvveler–varlıklar şeklinde açığa çıktığını seyrederler. Seyredenin, gerçekte kim olduğunun bilincinde, varlıksız olarak!.

(Ahmed HULÛSİ - İnsan ve Din - Vahdet ve Kesret Gerçeği / 15-16)

9- Levh-i Mahfuz, "kesreti" yani çokluk kavramlarını meydana getiren Esma Terkiplerinin "kaza ve hüküm", bilgi ve bilinç boyutudur. Allah ilmindeki "hüküm ve takdirin" fiiller âlemine yansımasıdır.  (Ahmet F. YÜKSEL - Bilim Dini Etkiliyor)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 21.02.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com