SOHBET KONULARI - 39

www.sufizmveinsan.com
 

1- Âl-u İmrân Sûresi (3) – 55. Âyet: Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ya İsa seni, BEN vefat ettireceğim (fiziki ölümünü gerçekleştireceğim), seni kendime ref’edeceğim (yükselteceğim), seni bilfiil kafir olanlardan tertemiz edeceğim ve sana tabi olanları kıyamete kadar kafir olanların fevkinde kılacağım... Sonra merci’niz/dönüşünüz banadır; ihtilafa düştüğünüz hususlarda, aranızda Ben hüküm vereceğim”. (Hasan GÜLER - “B” Meali)

Elmalılı Meali: Al-i İmran Sûresi (3)/55.Âyet: O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim".

2- Ukbe İbnu Âmir (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) Uhud şehitleri için sekiz yıl sonra, sanki dirilerle (de) ölülerle (de) vedalaşıyormuşçasına cenaze namazı kıldı.  (K.S.9–385 / 3081)

3- Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. (K.S. 9–526 / 3226)

4- Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Gençlerin en hayırlısı, kendisini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en fenası da kendisini gençlere benzetendir.

5- O (sevgili), varlık ile şöhret bulduğundan beri benim nazarımda yok olarak vasıflanmakla nam almıştır.

Hayal onu uzaktan varlıkta bir kudret olarak görmektir.

Hâlbuki o senin için dikilmiş içinde hazineler saklı bir duvardan başka bir şey değildir.

(Abdülkerim CÎLÎ Hz. -İnsan-ı Kâmil– [Kitsan Yayınları] - 1.Cilt- “İşaret” / 47)

6- Allah aranmakla bulunmaz. Ancak, bulanlar arayanlardır. (Bayezid-i Bestâmî Hz.)

7- Âlemde bulunan her şey mü’mindir.

Zira âlemde bir şey yok ki Allah’ı tesbih ve O’na secde etmesinler.

(İbni Arabî Hz. - Vasiyetler / 235)

8- Külli irade yokmuş gibi yaşa; iradei cüzün yokmuş gibi düşün!. 

(Ahmed HULÛSİ - Dosttan Dost’a / 892)

9- Astrolojinin Kuran’da yeri vardır. Ancak, iman dairesine girmemiştir. Amentüde örtülü olarak Kader kavramı ile yer almıştır. Astrolojiye Kaderin manüel kitabı demek, onu böyle tanımlamak mümkündür, ancak sihir ile karıştırmamak şartıyla…

(Ahmet F. YÜKSEL Din ve Dindarlık Misyonu” Yazısından)

   

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 06.03.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com