SOHBET KONULARI - 4

www.sufizmveinsan.com
 

1- Mearic Sûresi-70/3: Zül-Mearic olan Allah’dandır .
(AÇIKLAMA:(Zül-Mearic” (Mi’raclar sahibi) tanımlamasından alır...“Mearic”, “Mi’rac” kelimesinin çoğulu olup, mi’raclar, (varlık)merdivenleri, yükselme dereceleri, demektir ki boyutsallığın gereğidir... Hasan GÜLER)

Elmalılı Meali:70/3- O, derece ve makamların sahibi Allah'tandır.

2- Kadr Sûresi-97/4: (Ve dahi) Melaike ve Ruh Onun (O Gece’nin) içinde tenezzül eder (indikçe iner), Rablerinin izni ile, her bir Emr’den (her iş için); (Hasan Güler “B” Meali)

(AÇIKLAMA: “Kadr”, kudret, şeref, azamet, haşmet, tazyik (sıkma, sıkıştırma, demektir... Hasan GÜLER)

Elmalılı Meali: 97/4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

3- Namaz için kamet getirildiği zaman ona koşarak gelmeyin. Sakin bir şekilde yürüyerek gelin. Yetişebildiğiniz kadarını (imamla birlikte) kılın. Yetişemediğinizi kendiniz tamamlayın. (Hadis)

4-  Sehl İbnu Sa'd (radıyallâhu anh) anlatıyor:

-Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

-İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua. (Hadis)

5- Nefis senin binek hayvanındır; ona rıfk ile muamele et. (Hadis)

6- Akıllı kimdir, anlat?.. denilince buyurdular ki:

-Her şeyi lâyık olduğu yere koyandır.

-Cahili anlat dediler; buyurdular ki:

-Anlattım ya!.. (Hz.Ali)

7- “İnsan”ın hakikati olan “ruh-u nurânî” (kişinin Rabbi), “ayânı sâbite”, O’nun ilimlerinden bir ilimdir; ilmî sûretlerden bir sûrettir! (Ahmed HULÛSİ)

8- İlk bilgi, ondan sonra hasıl olan ilimle kuvvet bulur.

Cehaletten sonra ilim, sonra ihlas, sonra ikinci ilim ve ikinci amel…

Sükûttan sonra konuşmak…

Varlığından soyunup O’nunla var olmak… En büyük iş… (Geylâni)

9- Rubûbiyetin bir sırrı vardır ki; eğer bu sır açıklansa Nübüvvet iptal olur.

Nübüvvetin de bir sırrı vardır; şayet açıklanırsa ilim iptal olur.

Allah’ı bilenlerin de bir sırrı vardır; eğer bu sır açıklanırsa hükümler iptal  olur. (Arabî)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 25.05.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com