SOHBET KONULARI - 41

www.sufizmveinsan.com
 

1- Zümer Sûresi (39)/21: Görmedin mi ki Allah, Sema’dan bir su (ilim) inzal etti de onu Arz’daki kaynaklara koydu... Sonra onunla (B sırrınca) renkleri muhtelif ekinler çıkarıyor... Sonra (o ekinler) kurur da sen onu sararmış görürsün... Sonra onu bir hutam (kuru bitki, çöp) kılar... Muhakkak ki bunda öz-saf akıl sahipleri için elbette bir öğüt/ibret vardır. (Hasan GÜLER – “B” Meali)

Elmalılı Meali – Zümer Sûresi (39)/21:

Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki membalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır, sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır.

2- Efendimiz (s.a.v.):

—Her âbidin kalbinde iki göz vardır ki, onlarla gaybı idrak edebilir. Allah bir kuluna hayır murad ederse o kulun bedenî gözlerle görmediği şeyi görebilmesi için kalbî gözlerini açar, buyurmuştur. (Gazali-Tevhid ve Ledün Risaleleri–79)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

—Öyle ilimler vardır ki, onlar gizli hazine gibi dururlar; ilâhi ilimlere vakıf olanlardan gayrisi bilemez. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar, 18.Kısım)

4- Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallâk durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner. (K.S. 5845)

5- Marifetten bir parça, çok amelden hayırlıdır. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 105)

6- İmanın zayıflık devresinde: Allah’tan başka ilâh yoktur.. denir.

Îman tam kuvvetini bulunca: Senden gayrı ilâh yoktur, sözü ile hitap edilir.

(A.K.Geylâni Hz. - İlahi Armağan / 386)

7- Her şeyi sebeplere nispet etmekten çıkacak itikâdi bozukluk ve kabahatlerden sakın!..

(İbni Arabî Hz. – Vasiyetler – 91)

8- Yol, akıldır; iman, saraydır. (Ahmed HULÛSİ - Dosttan Dost’a / 1038)

9- Şayet irade/hidayet sende ise, tabiiyetin sana olması şart. Yok, gerçekten sen kendini aciz hissediyorsan, sana uzatılan zeytin dalını itme, bırak YAŞAMIN çöpe gitsin.

(Ahmet Fevzi YÜKSEL – “Hakk’a Ulaştıran Hidayete Evet, Direnişler ise Çöpe!” yazısından)

 

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 20.03.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com