SOHBET KONULARI - 42

www.sufizmveinsan.com
 

1- Tevbe Sûresi (9)/32:

Allah Nuru’nu ağızlarıyla söndürmek diliyorlar... Allah (ise) NuruNU tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir (açığa çıkarmak istediğini muhakkak açığa çıkaracak)... Velev ki kâfirler hoşlanmasa da. (Hasan GÜLER – “B” Meali)

Elmalılı Meali – Tevbe Sûresi (9)/32:

Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Allah da razı olmuyor. Fakat kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor.

2- Aziz ve Celil olan Allah (Kudsî Hadiste şöyle)  buyuruyor:

—Kulum bir iyilik yapmayı düşündüğü vakit, yapmasa bile onun için bir iyilik yazarım; onu yaptığı vakit ise on katını yazarım. Bir kötülük yapmayı düşündüğü vakit, onu yerine getirmediği sürece affederim; yaptığı vakit ise bir kötülük olarak yazarım. (İbni Arabî Hz. Nurlar Hazinesi / 126)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

—İyi işin; iyi bir şey üzerine yapılması iyi olur. Kötü şeyin kötü şey üzerine yapılması fesat olur. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-64)

4- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

—Dünya, âhiret ehline haramdır.

 Âhiret, dünya ehline haramdır.

 Dünya ve âhiret, Allah-ü Teâlânın zâtını arzu edenlere haramdır.

(A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar–62)

5- Dünyanın ıssız yerleri, belâlarla doludur. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:93)

6- Kalb ve sır Hak yolculuğuna çıkıp o yüce kapıya varırsa, içeri girme iznini sır ister, izin verilir. Sonra o âlemde, aldığı ülfet neticesi kalbi de içeri alınır.

(A.K.Geylânî Hz. – İlâhî Armağan  -406)

7- Allah, dilencinin sesini de sen onun isteklerini işitip ihtiyaçlarını gidermen için yükseltmiştir..

Öyle ise, dilenci böyle yalvarmakla seni “Rezzak” ismiyle isimlendirmiş ve Allah’a ilticâ etmesi gibi sana iltica etmiştir.. (İbni Arabî Hz. Vasiyetler - 101)

8- «ALLAH» adıyla işaret edilen, “Bâkî”dir; gerçeğindeki uyarıyı değerlendirenler, fâni kavramını kabullenemeyecekleri gibi; “Allah” ahlâkıyla ahlâklanmış olanlar da, âlemlerin, “hayâl” çekirdeğinden oluşmuş bir dev ağaç olduğunun seyri içindedir. (Ahmed HULÛSİ - Mesajlar: 93)

9- Kanaatimizce akıllı olmak, aklı fiziği ile birlikte yürütmek davranışların en güzeli olur. Çünkü aklın bedenden, bedenin de akıldan beklediği çok şey var.

(Ahmet Fevzi YÜKSEL – “Akılcılık ve fiziksellik çerçevesinde bir özeleştiri” yazısından)

 

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 27.03.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com