SOHBET KONULARI - 43

www.sufizmveinsan.com
 

1- Bakara Sûresi (2) / 243.Âyet: 

Ölüm korkusuyla, binlerce (kişi) oldukları halde yurtlarından çıkanları görmedin mi?.. Allah onlara: “ölün” dedi; sonra da onları diriltti... Şüphesiz ki Allah insanlara gerçekten FAZL (lutuf) sahibidir... Ama insanların ekseriyeti şükretmezler. (Hasan GÜLER - “B” Meali)

Elmalılı Meali - Bakara Sûresi (2) / 243.Âyet:

Görmedin mi o kimseleri ki kendileri binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıktılar. Allah da kendilerine "ölün!" dedi, sonra da onlara bir hayat verdi. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çokları şükretmezler.

2- Hz. Ebu Zerr (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Üç kişi vardır, Allah onları sever, üç kişi de vardır Allah onlara buğzeder.

Allah'ın sevdiği üç kişi şunlardır:

Bir(inci) adam bir cemaate gelir, onlardan Allah adına bir şeyler ister, kendisiyle onlar arasında mevcut bir karabet sebebiyle istemez. Onun başvurduğu kimseler, istediğini vermezler. İçlerinden biri cemaatin arkasına kayıp, isteyen kimseye gizlice ihsanda bulunur. (Öyle gizli verir ki) onun verdiğini sadece Allah'la ihsanda bulunduğu adam bilir.

(Karabet: Soyca yakınlık / Hısımlık / Akrabalık)

(İkinci adam ise):  

Bir cemaat yoldadır. Gece boyu da yürürler. Derken (yorulurlar ve) uyku her şeyden kıymetli bir hal alır. Konaklarlar, (başlarını koyup yatarlar.) Bir adam kalkıp bana karşı tevazu ve tazarruda bulunur, ayetlerimi okur.

(Üçüncü adama gelince):

Seriyye ye katılmıştır. Düşmanla karşılaşılır lakin hezimete uğrarlar. Ancak o ilerler, öldürülünceye veya başarıncaya kadar savaşmaya devam eder.

(Seriyye: Düşman üzerine gönderilen süvari müfrezesi.)

Allah'ın buğzettiği üç kişiye gelince, bunlar:

—İhtiyar zâni,

—Kibirli fakir,

—Zalim zengindir. (K.S.4644)

3- Ebû Hüreyre’nin rivayetine göre, Rasûlullah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

—Allah’ım! Her hangi bir mümine ağır bir söz söylemiş olursam sen o sözümü Kıyamet gününde o mümin için sana yakınlığa vesile kıl! (Kitâbü’d-Da’avât)

4- Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Dünyada iyilik yapanlar ahirette de iyilik yapacaktır.

(Hadis-İLAHİ EMİRLER S:369)

5- Sana cefa edeni utandırmak için hoşça geçinmeye çalış.

(Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar:72)

6- Ameli bırakan sadece ümitle yaşar. Amele güvenen kendini beğenir ve gurura kapılır. (A.K.Geylâni Hz. – İlâhi Armağan / 211)

7- Artık arifler, malı Allah’a ödünç vermelerinde sadakanın Rahman’ın eline düştüğünü görürler ve o ödünç vesilesiyle Rahman’ın kullarına malı sunma vuslatı gerçekleşir..

(İbni Arabî Hz. – Vasiyetler - 140)

8- Secdede varlığını yok etmeyenler, kıyamda Fâtiha'yı OKUmaktan mahrum kalırlar! (Ahmed HULÛSİ - Dosttan Dost’a / 1039)

9- Allah’ın bize verdiği yeteneği hatalarımızı bulma sevdasında kullanabilirsek mükemmel olur. Ancak, bütün uyarılara rağmen, muhtemeldir ki birey, önündeki süreçlerde kendi perspektifinden kopmamak için duyguları ile hareket etmeye devam edip sevdiklerini ve sevmediklerini bir kenara ayırarak yaşamına devam edecektir. Bu bir ön yargı değil, muhtemel sonuçtur.

(Ahmet Fevzi YÜKSEL – “Sevdiklerin / Sevmediklerin” Günün Yorumu yazısından)

 

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 03.04.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com