SOHBET KONULARI - 49

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Nahl Sûresi - 16/68: Rabbin bal arısına: “Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) yaptıkları çardaklardan evler edin” diye vahyetti.  (Hasan GÜLER – “B” Meali)

Elmalılı Meali - Nahl Sûresi–16/68: Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.

2- … Allah toprağı ve havayı altı günde yarattı. Arş’ı da su üstündeydi. (Hud Sûresi [11]/7) Acaba ne denmek isteniyor?

3- İbnu Abbas (r.a.) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.v.) dört hayvanın öldürülmesini yasakladı:

"Karınca, arı, hüdhüd, surad (sarı ve yeşil renkli ağaçkakan kuşu)”  (K.S. 4916)

4- Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

—Kâmil mü’min, ALLAH için aldatılan ve kerem sahibi olan kimsedir.

Zira îman gereği olan ahlâk, zahire göre muamele etmektir.

Allah Rasûlü (s.a.v.) hadis’in devamında şöyle buyurdu:

—Münâfık, aldanmayan ve kendi nefsini yadırgayıp, nefsine levm edendir.

(M. İbn-i Arabî Hz. Vasiyetler / 240)

5- Mehdî, kurtarıcı bekleyerek, yaşadığın anları boşa geçirme gafletine düşme dostum!.. Mehdî’n hakikatinde mevcuttur!.. Arıya bile vahyeden Allah sana da özünden her an vahyetmektedir; lâkin veri tabanın bu vahyi sana fark ettirmemektedir!..

(Ahmed HULÛSİ - İnsan ve Din / Vahdet ve Kesret Gerçeği / S:18)

6- Hayra yor ki, umduğuna nail olasın. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 41)

7- Ben sizin için bir nasihatçiyim. İyiliğinizi dilerim. Ben sizlerden uzaktayım. Sizin varlığınıza da uzağım. Benim bütün varlığım sizden ayrıdır. Kendi varlığımdan da uzağım. Kurtuluşumu İlâhi fiillerin tecellisinde ararım.

(A.K.Geylânî Hz. İlâhî Armağan / 117)

8- Allah Teâlâ, kendi Zât’ını hangi sıfatlarla vasıflamışsa o vasıfların fiilleriyle kullarına muamele etmektedir.

Neyin yapılmasını emrediyorsa bizzat kendisi o emrettiklerini yapıyor.

Allah Teâlâ, neden yasaklıyorsa o şeylerden Zât’ı münezzehtir.

(M. İbn-i Arabî Hz. Vasiyetler / 248)

9- "Rabbim Allah`tır" diyen de Hak söylemiştir (teşbih yönlü)

"Allah, âlemlerden Ganîdir" idrakiyle konuşan da Hak konuşmuştur (tenzih yönlü).

"Muhammedî" isen, her ikisi de seyr alanında!

"Ahmedî" isen, daha da ötesi… Ehli anlar ancak bunu da!

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Muhteşem Kaynak / S:160)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 16.10.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com