SOHBET KONULARI - 50

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1-Hud Sûresi-11/5: Dikkat edin!.. Onlar O’ndan gizlenmek için sadırlarını dürüp bükerler... Dikkat edin!... Onlar elbiselerine (kişiliğe) büründüklerinde, onların (ğayb olarak) sırladıklarını ve (şahadet olarak) aleni-açığa vurduklarını da bilir... Çünkü O, sadırların zatı olarak (B sırrınca) Aliym’dir. (Hasan Güler “B” Meali) 

Elmalılı Meali–11/5: Dikkat edin! Görmüyor musunuz, onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki, onlar örtülerine bürünürlerken, neyi gizleyip, neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Muhakkak ki Allah, gönülde gizlenenleri de bilir.

2- Allah Teâlâ (Kudsî Hadiste şöyle) buyuruyor:

—Beni sevdiğini iddia edip de, Benden gafil olan yalan söylemiştir.

Seven herkes, sevdiğiyle birlikte olmayı (halvet) istemez mi?

Ben nice sevenlerimi tanırım ki, Beni gözlerinin önünde temsil ederler; görürcesine Bana hitap ederler ve huzurumda Benimle konuşurlar. Yarın onların gözlerini cennetlerimde serinleteceğim. (İbni Arabî Hz. Nurlar Hazinesi / 116)

3- Ebu Malik el-Eş'ari anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Abdest îmanın yarısıdır.

Elhamdülillah mizanı doldurur;

Sübhanallah velhamdulillah arz ve sema arasını doldurur;

Namaz nurdur;

Sadaka bürhandır; (Delil, hüccet, ispat vasıtası)

Sabır ziyadır;

Kur'ân ise lehine veya aleyhine bir hüccettir. (Senet, Vesika, Delil, Şahit)

Herkes sabahleyin kalkar, nefsini satar; kimisi kurtarır, kimisi de helâk eder. (K.S.4638)

4- Selâmet kisvesi hiç eskimez. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 49)

5- O’na kaç. O’na kesil, üryan olarak yola koyul.

Ne sen ol, ne de başkası.

Parça parça, ayrı ayrı O’na yürü.

O, seni derler ve toparlar. (A.K.Geylânî Hz. İlâhî Armağan / 67)

6- "ALLAH İSMİYLE NEYE İŞARET EDİLİYOR" konusuna biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum.

Bu konuda şu iki hususa çok iyi dikkat etmeliyiz:

"ALLAH âlemlerden Ganî`dir" âyeti vurgusuyla evrensellik ve boyutsallık noktasından öteye dikkatlerin yönlendirilmesi…

"ALLAH âlemlerin RABBİ`dir" işaretiyle, her algıladığımız veya algılayamadığımız zerrede, dilediği gibi açığa çıkanın; ve dahi kendisi dışında varlık müşahede edilemeyeceğinin, vurgulanışı yanında…

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Tanrı Ulu mudur? / S:45)

7- İnkâr, zihnin sigortasıdır! Kişi idrâk etmekte aciz kaldığı noktada inkâr sigortasını attırarak düşünsel sağlığını korumaya çalışır!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! /  Muhteşem Kaynak / S:160)

8- Kıyamet gününde, Kur’ân kıraat edenlere;

“Kur’ân’ı OKU ve yüce derecelere yüksel!..” denilecek.

Anla!..

Teklif yeri olan dünyadır.. Ki yükseliş; Kur’ân’ı okuduğunda kendi okumasından Hakk’ın okumasına yükseltmesiyle gerçekleşir. (M. İbn-i Arabî Hz. Vasiyetler / 201)

9- İsmi bilinmeyen bir zat şöyle diyor:

—Kavuşmayı düşünmek ölümdür. Ayrılmayı hatırlamak yine ölümdür. Bu iki ölüm arasında diri kalabilene hayret edilir.

İrfan sahibinin ölmesine şaşılır.

Çünkü o; irfan hoşluğu ile ayrılık ölümü arasındadır.

Acaba irfan hoşluğu ile ölmek mi iyi?..

Yoksa, firkat ve ayrılıkla hayat sürmek mi hoş olur?.. 

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 194)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 23.10.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com