SOHBET KONULARI - 51

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2)/216: Hoşunuza gitmediği halde, savaş üzerinize yazıldı/farz oldu... Bir şey sizin için bir hayır iken siz ondan hoşlanmayabilirsiniz... Yine bir şey sizin için bir şerr iken siz onu sevebilirsiniz... Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Hasan GÜLER – “B” Meali)

Bakara Sûresi (2)/216: Kıtal size farz oldu. Hâlbuki siz ondan hoşlanmazsınız. Bununla beraber sizin sevmediğiniz şey iyi olabilir, sevdiğiniz şey de belki fenadır; bunu siz anlayamazsınız, ancak Allah bilir. (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 66)

2- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Eğer Hakka karşı tam irfan sahibi olabilseydiniz; o irfandan sonra, cehle ve bilgisizliğe yer olmadığını anlardınız. Dağlar çağrılarınızla yerlerinden oynardı. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 74)

3- Ömer İbnu'l-Hattâb (r.a.)'dan rivayet edilir ki, şöyle buyurmuştur;

—Gecesi gündüz gibi olan çok aydınlık bir şeriat üzere terk edildiniz. Çöldeki bedevîlerin ve mahalle mekteplerindeki çocukların dini üzere olun. (Hadis / 67)

4- Sözün güzelliği, kısalığındadır. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 54)

5- Nimeti bulmadan bulmuş gibi görünüp şükretmek, içinde bulunduğun bir felâketi şikâyet etmekten daha iyidir. (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 64)

6- İsmi "ALLAH" olarak bildirilen, her türlü beşeri anlayış ve kapsamsal kavramın ötesinde olarak, yalnızca "HU" yani sadece "O" olarak tanımlanır (ki bu boyuta "âlemi lâhut" da tabir edilir). (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! /  Anladığım İslâm / S:15)

7- "HU", evren içre evrenleri, ilminde, ilmiyle, bir "NOKTA"dan yaratmıştır!

O "nokta", "HU" zamiriyle işaret edilenin, ilminde açığa çıkardığı özelliklerinin varlığıyla var kılınmış şuurlu bir çekirdektir (heyûla); "Hakikati Muhammedî"dir (âlemi ceberûttur)!. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Anladığım İslâm / S:15–16)

8- Allah nurları sol yanında, karanlıkları sağ yanında ortaya çıkardı. Ardından sağ yön hakkında şöyle dedi:

“Bu taraf rabbinin dosdoğru yoludur. Bu yöndeki karanlıklara girersen, sır ve hikmetlerin en zirvesinde bulunan şeyleri elde edersin. Karanlık, bilinmezin bilinmezi, Hakk’ın celalinin mertebesidir… “ 

(İbn-i Arabî Hz. Allah Kimleri Sever? / 11)

9- Bir kimsenin nefsi ıslah olursa; dünya onu bırakır.

Kalbi ölü olandan; Mevlâsı uzak durur. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 70)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 30.10.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com